Op weg naar duurzame landbouw - deel 3

Algemeen 53 keer gelezen

Wat is het verhaal achter duurzame melk of een duurzame appel? Voor welke keuzes staan de agrariërs als het gaat om duurzame landbouw? En hoe werken verschillende partijen samen op weg naar duurzame landbouw? 

Regio - De sector laat graag zien wat er al gebeurt op het gebied van duurzaamheid en ook wat er nodig is om dit verder te optimaliseren. Verschillende agrariërs uit de regio, de Vlinderstichting en BASF vertellen er graag over in een filmpje over Samenwerking in duurzame landbouw. Bekijk het filmpje én de twee eerdere filmpjes over duurzame melk en duurzame fruitteelt via tinyurl.com/KiesJijOokBewust

Kies jij ook bewust?

De initiatiefnemers, bestaande uit vertegenwoordigers uit de sector en andere belanghebbenden, willen met de filmpjes kennis delen en meer begrip kweken voor de positie waarin de agrarische sector zich bevindt. Bovendien wordt de consument aangemoedigd om bewust te kiezen voor duurzame landbouwproducten. Dat is ook van belang om een verdienmodel voor de duurzame landbouw te realiseren. De invloed die de consument op de duurzaamheidstransitie kan hebben, is groot. De sector is er klaar voor en bereid daarin te investeren. Zoals altijd is samenwerking de snelste en beste manier om de sector te verduurzamen. De burger wil dat ook, maar het is uiteindelijk de consument die bepaalt of het ook gebeurt door duurzaam geteelde producten te kopen. De teler en boer kiezen bewust. Jij als consument ook?

Aanleiding

Het initiatief om de filmpjes komt voort uit de ledenontmoetingsavond van Rabobank West Betuwe. Astrid Joosten leidde daar in november 2018 de discussie over duurzame landbouw. Daarbij zaten verschillende partijen aan tafel. Agrariërs, maar ook de Vlinderstichting, gewasbeschermings-middelenproducent BASF, NIOO, ODIN en de bank zelf. De discussie spitste zich toe op de noodzaak en wijze van verduurzaming van de land- en tuinbouw. Na afloop van de discussie werd de wens geuit om iets concreets te doen om het proces positief te beïnvloeden en het niet alleen bij praten te laten. Er werd een collectief gevormd met vertegenwoordigers uit de sector zelf, maar ook andere belanghebbenden sloten aan. Besloten werd om enkele korte films te maken. Rabobank West Betuwe zorgde voor de financiering. Inmiddels zijn drie filmpjes gepubliceerd over Duurzame melk, Een duurzame appel en een filmpje over Samenwerking in de duurzame landbouw. De filmpjes zijn te bekijken op YouTube via de link: tinyurl.com/Kiesjijookbewust

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie