Coalitieakkoord gemeente Buren

  •   keer gelezen

Buren - De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht. De gemeente Buren ontwikkelt zich de komende jaren tot een sterke, zelfstandige gemeente met leefbare kernen. De coalitiepartijen willen een financieel robuuste gemeente, het herstel van het vertrouwen in het bestuur, maatwerk naar de kernen en ruimte voor inwoners en ondernemers.


Strategische opgaven
De wereld verandert snel en de gemeente Buren staat voor grote uitdagingen. De belangrijkste zijn benoemd in zes strategische opgaven. Door hiermee aan de slag te gaan is de gemeente klaar voor de toekomst. De opgaven samen sterk in de regio, kerngericht werken, transformatie in het sociaal domein, duurzaamheid, invoering van de Omgevingswet en een nieuwe visie op dienstverlening staan centraal in het nieuwe coalitieakkoord. De gemeente reserveert de komende twee jaar totaal € 700.000,- om deze opgaven uit te voeren.

Leefbare kernen
De gemeente, dat zijn de inwoners. Zij moeten ruimte hebben om initiatief te nemen. Het bestuur van de gemeente werkt aan de beste oplossing samen met inwoners, als partners. Inwoners krijgen ruimte en zeggenschap. Deze ruimte voor inwoners vraagt maatwerk, transparantie en duidelijke communicatie. Iedere kern, iedere situatie en ieder onderwerp is uniek. Niet de regel staat centraal, maar de Burense samenleving.

Een sterke gemeente
Veel taken waar de gemeente voor verantwoordelijk is worden samen met andere organisaties uitgevoerd, bijvoorbeeld in de regio. De gemeente blijft altijd kijken of taken hiermee beter en goedkoper worden gedaan en of de gemeente sterker staat als ze samenwerkt. De gemeente blijft zelf verantwoordelijk voor goede dienstverlening aan de inwoners. De coalitiepartijen voelen dit ook zo. Daarom willen ze zorgen voor een goede organisatie die klaar is voor de toekomst.

Keuzes voor de toekomst
Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA maakten afspraken over langlopende ingewikkelde dossiers als de Sporthal Maurik en het Klokhuis in Maurik. De kosten van de sporthal blijven binnen het budget dat de gemeenteraad eerder al vaststelde. De gemeente gaat kijken of een andere partij de bouw en exploitatie kan oppakken. Het Klokhuis vormt een belangrijke voorziening voor veel inwoners en er is veel draagvlak vanuit de samenleving om het Klokhuis open te houden. De gemeente zet in op het behouden van het Klokhuis.

Financiën
Een belangrijk onderwerp voor de nieuwe coalitie is het komen tot een meerjarig sluitende begroting. Een begroting waarin inkomsten en uitgaven met elkaar in balans zijn, ook op de langere termijn. Om de basis op orde te krijgen en de inwoners ook in de toekomst goed van dienst te kunnen zijn moet de gemeente financieel stabiel zijn. Daarvoor moesten moeilijke keuzes gemaakt worden. Een verhoging van de OZB is daarom noodzakelijk.
Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA zijn voor het afschaffen van de hondenbelasting, maar de coalitiepartijen beseffen dat in het huidige financiële klimaat het nu volledig afschaffen van de hondenbelasting geen optie is. Er is daarom voor een afbouw over een periode van tien jaar gekozen.

Gemeenteraad
De coalitiepartijen hebben er vertrouwen in dat ze met dit coalitieakkoord, de vier (kandidaat-)wethouders en de gemeenteraad de komende tweeëneenhalf jaar belangrijke stappen kunnen zetten voor de inwoners van Buren en voor een stabiele gemeente.
Het coalitieakkoord wordt voorgelegd aan de gemeenteraad tijdens een extra raadsvergadering op dinsdag 21 januari. Dan vindt ook de voordracht en installatie van de vier nieuwe wethouders plaats. Als de gemeenteraad akkoord gaat, kan de coalitie aan de slag.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier