Niet goed vertegenwoordigd

  •   keer gelezen

Een derde van de inwoners van Oost-Nederland voelt zich niet goed vertegenwoordigd door de landelijke politiek. 


Regio - Ook hebben weinig inwoners het gevoel dat Den Haag oog heeft voor de problemen die hier spelen. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Oost en Omroep Gelderland.  Vier op de tien ondervraagden voelt zich niet goed vertegenwoordigd, slechts 14 procent voelt zich wél goed vertegenwoordigd. Een grote groep heeft geen mening. De onvrede is het grootst onder kiezers die in 2017 stemden op Forum voor Democratie. Daarvan geeft driekwart aan zich niet goed vertegenwoordigd te voelen. Ook aanhangers van SP (72,2 procent), PVV (60,9) en Partij voor de Dieren zijn in meerderheid negatief. Het meest positief zijn kiezers van de SGP, ChristenUnie en D66.  Daarnaast zegt ongeveer een derde dat Den Haag onvoldoende oog heeft voor de problemen in de regio. Ook hier is maar een kleine groep die vindt dat er wel voldoende naar problemen in Oost-Nederland wordt gekeken.  

Thema’s  
Ook werd er gevraagd welke thema’s belangrijk zijn. Veiligheid en Woningbouw scoorden uit deze selectie hoog. De ondervraagden konden zelf ook thema’s aandragen: dat ging van Lelystad tot de doortrekking van de A15. Bij hun definitieve stem zegt 40 procent landelijke thema’s doorslaggevend te vinden, 37 procent vindt landelijke en regionale thema’s even belangrijk en slechts 7 procent brengt de stem uit enkel op regionale thema’s.  

Het onderzoek
In aanloop naar de verkiezingen doet Kien Onderzoek in opdracht van RTV Oost en Omroep Gelderland onderzoek naar wat inwoners van Oost-Nederland belangrijk vinden. Het gaat om een representatief onderzoek onder kiezers uit beide provincies. De ondervraagden vormen een representatieve afspiegeling van de inwoners van Gelderland en Overijssel, op basis van geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Aan het onderzoek deden enkele honderden respondenten mee. Over de afgenomen vragenlijsten valt met een betrouwbaarheid van 95% te concluderen dat de steekproefuitkomst maximaal 7,7% kan afwijken van de werkelijke situatie.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten