Druktemonitor Gelderland vanaf nu online

  •   keer gelezen

Druktemonitor Gelderland bestrijkt de hele provincie en blijft een jaar lang actief. De tool moet recreanten de mogelijkheid geven om voorafgaand aan een bezoek aan een Gelderse toeristische locatie te bezien hoe druk het daar is. Vervolgens beslist de recreant zelf wat hij/zij doet met deze informatie. De Gelderse Druktemonitor biedt ook alternatieven aan.


Regio - Provinciale Staten van Gelderland hebben verzocht om een vervolg op de pilot Monitor Bezoekersdrukte van 2020. De opvolger daarvan moest een volledig geautomatiseerde, objectieve en provincie-dekkende monitor worden. De daaruit voortkomende data kan gedeeld worden met onze toeristische partners in de regio.

De Druktemonitor Gelderland is ontwikkeld door Dat.mobility. Hierin zijn 80 relevante, toeristische locaties opgenomen. Toerismebureau Veluwe Arnhem Nijmegen komt met de Drukteradar, een instrument afgestemd op de Veluwe en regio Arnhem-Nijmegen. Er zijn verschillen in meetmethodiek, looptijd en locaties In goed overleg is gekeken of een technische samenwerking mogelijk was. Er is besloten dat beide instrumenten los van elkaar gaan functioneren.

De Druktemonitor Gelderland is dus een jaar lang actief. De verzamelde data is ook bedoeld voor toeristisch bestemmingsmanagement. Gelderland is zeer populair. De provincie wil nadenken over de juiste spreiding van recreanten. Mede daarom zijn in deze Druktemonitor Gelderland ook enkele natuurgebieden opgenomen.

Toerisme- en Recreatiegedeputeerde Peter van ’t Hoog: ”Wij gaan nu een periode in waarin we veel bezoekers in Gelderland verwachten. De Druktemonitor Gelderland kan dit verblijf prettiger maken. En zo nodig goede alternatieven aangeven. Er is namelijk voor iedereen genoeg te ontdekken op een manier die bij jou past.”

Vanaf vandaag is de Druktemonitor Gelderland echt operationeel. Belangstellenden kunnen de drukte op recreatielocaties checken via: (druktemonitorgelderland.nl)

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier