Gemeente Buren investeert in jeugd met jeugdpakket

  •   keer gelezen

De drastische maatregelen om het coronavirus te bestrijden hebben grote gevolgen voor de sociale contacten en het mentale welzijn van jongeren. De rijksoverheid stelt extra geld beschikbaar aan gemeenten in de vorm van een Jeugdpakket. Hiermee kunnen gemeenten de negatieve gevolgen van de maatregelen tegengaan. 


Buren - Het Jeugdpakket is bedoeld om de effecten van de maatregelen op de lange termijn onder (kwetsbare) jongeren zo veel mogelijk te beperken. De gemeente Buren gaat samen met Mozaïek Welzijn aan de slag met de plaatselijke uitvoering van het Jeugdpakket. In samenwerking met onder andere Jongerenraad Buren is de afgelopen maanden een plan van aanpak ontwikkeld.

Kwetsbare jongeren

Dinsdag 20 juli besloot het college om de extra financiële middelen volledig in te zetten voor het welzijn van jongeren. Het gaat hierbij om (kwetsbare) jongeren van 12-27 jaar, woonachtig in de gemeente Buren. De gemeente gebruikt een groot gedeelte van de extra middelen voor een uitbreiding van het jongerenwerk door Mozaïek Welzijn.

Activiteiten

Er komen meer activiteiten voor jongeren en mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Maar ook laagdrempelige ondersteuning om de sociale en mentale gezondheid te verbeteren. Niko Wiendels, wethouder jeugd: “Helaas is de kwetsbaarste jeugd het afgelopen jaar het meest geraakt door de lockdowns. Door dit Jeugdpakket hebben we extra financiële mogelijkheden om in te zetten voor deze groep. Zo krijgen zij een goede basis, die hun helpt om goed uit deze crisis komen.”

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten