College deed poging Altena in Beeld op zondag te verplaatsen

  •   keer gelezen

ALTENA • Het college heeft geprobeerd om voor de tweede dag van het culturele evenement Altena in Beeld, dat dit weekend in en rond het gemeentehuis in Almkerk plaatsvindt, een andere locatie te vinden.


B&W hebben daarover overleg gevoerd met de organiserende stichting KunstinAltena.

“Vanwege de korte termijn is dit helaas niet meer mogelijk. Wij achten het niet van betrouwbaar bestuur getuigen om op een dergelijke korte termijn onze toezegging aan KunstinAltena niet na te komen”, schrijft het college in beantwoording op schriftelijke vragen van de SGP.

Die partij had aan de bel getrokken, omdat ze ‘zeer onaangenaam verrast’ was dat het gemeentehuis in Almkerk ook aanstaande zondag geopend is voor Altena in Beeld.

Volgens het college is er geen specifiek beleid voor het openstellen van het gemeentehuis aan derden. In de beantwoording wordt dan ook gesproken over ‘maatwerk’.

Winkeltijden
“Vanuit de betekenis van de zondagsrust wil het college het openstellen van het gemeentehuis, ofwel het ‘huis van de gemeenschap’, de denklijn voortzetten zoals deze ook voor winkels is vastgelegd in de Verordening winkeltijden Altena 2020”, aldus het college.

“Helaas stond ten tijde van de bestuurlijke behandeling onvoldoende scherp op het netvlies dat het bij de aanvraag van KunstinAltena ook zou gaan om een zondagopenstelling van het gemeentehuis.”

Burgemeester en wethouders benadrukken overigens wél dat gemeentelijke gebouwen in ieder geval tot het aantreden van een nieuwe college niet beschikbaar worden gesteld op zondagen.

Eén medewerker
Altena zet zondag één medewerker in voor Altena in Beeld op het gemeentehuis. “Deze heeft aangegeven geen bezwaren te hebben tegen werken op zondag. De leden van de Adviescommissie cultuur willen ook als suppoost fungeren.”

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten