• De Laan van Westroijen is aan onderhoud toe.
• De Laan van Westroijen is aan onderhoud toe. Foto: Rob Zantinge

Laan van Westroijen krijgt metamorfose

Algemeen 712 keer gelezen

TIEL • De Laan van Westroijen is aan onderhoud toe. Het gaat om het deel van de weg tussen de kruising Rivierenlandlaan en kruising Predikbroedersweg. De weg wordt bovendien opnieuw ingericht.

Onder de werkzaamheden valt onder meer het verwijderen van het asfalt en de onderliggende lagen. Het nieuwe asfalt van de rijbaan is is geluidsreducerend. Ook de fietspaden krijgen nieuw asfalt. In het midden van de weg komt een verhoogde rijbaanscheiding. De rotondes op de kruising Predikbroedersweg en kruising Rivierenlandlaan worden in zijn geheel opgebroken en opnieuw opgebouwd.

Vrijliggende fietspaden
Er komen vrijliggende fietspaden om de rotondes. Dit verhoogt de veiligheid. De groenstrook tussen de rijbaan en het fietspad wordt ook aangepakt. Volgens de gemeente Tiel zijn veel van de bomen aan het einde van hun levensduur of ziek. Bovendien zorgen de boomwortels voor schade aan de weg en het fietspad. De bomen worden vervangen door nieuwe. Deze krijgen verbeterde groeiplaatsen, zodat de wortels in de toekomst de weg niet meer omhoog drukken.

De voorbereidende werkzaamheden, zoals het verwijderen straatmeubilair en inrichten van het depot, beginnen nog déze maand. In januari worden de 41 bomen aan de noordzijde gekapt. Ook wordt in die maand tot en met februari gewerkt aan het deel vanaf de kruising Predikbroedersweg tot aan de Doode Linge. Van maart tot en met april is het werk aan het deel vanaf de Doode Linge tot aan de Sportparklaan aan de beurt. 

Kap 43 bomen
Van mei tot en met juni wordt gewerkt aan aan het deel vanaf de kruising Sportparklaan tot en met de kruising Rivierenlandlaan. De 43 bomen aan de zuidkant worden gekapt in de periode oktober tot en met decdmber 2023.. Dan wordt ook de groenstrook verbeterd, het fietspad vernieuwd en gaan de nieuwe bomen de grond in.

Volgens de gemeente blijven woningen en bedrijven lopend bereikbaar. Ook wordt er voor gezorgd dat mindervaliden en de hulpdiensten - ambulance, brandweer en politie- de wijk in kunnen. Voor (brom)fietsers en gemotoriseerd verkeer komen er omleidingen, die met borden worden aangegeven. 

Als de weg geasfalteerd wordt, dan wordt de weg in z’n geheel afgesloten. Volgens de gemeente informeert de aannemer de bewoners en bedrijven hier tijdig over. Hulpdiensten kunnen wél altijd langs het werk.

Gele helm
Wie benieuwd is naar de voortgang van de werkzaamheden, kan de Bouwapp in de Appstore of Playstore downloaden. Deze app is herkenbaar aan de gele helm.

Rob Zantinge

Redacteur Het Kontakt - Tiel

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie