Van links naar rechts: Het bestuur bestaande uit Dick van Ommeren, Joris Maier, Gerdjan Keller en Bert van Duren.
Van links naar rechts: Het bestuur bestaande uit Dick van Ommeren, Joris Maier, Gerdjan Keller en Bert van Duren. Foto: William Hoogteyling

Burense Sport Coöperatie opgericht

Algemeen 301 keer gelezen

De Burense Sport Coöperatie is een feit. Opgericht door sv Buren, B.Z.S., I.S.C, FC Lienden, M.E.C.’07, S.C.R., S.C.Z. en Teisterbanders, de acht binnen de gemeente Buren aanwezige voetbalverenigingen. Deze verenigingen waren eerder verenigd in een overlegorgaan (koepel) genaamd B.V.V. (Burense Voetbal Verenigingen). Dit overlegorgaan werd in het leven geroepen nadat de gemeente in 2010 kenbaar maakte onderhoudsbijdragen en subsidies te schrappen.

Buren - De oprichting van de Coöperatie vloeit voort uit meerjarige afspraken die de B.V.V. namens de voetbalclubs met de gemeente Buren heeft gemaakt met betrekking tot verzelfstandiging wat exploitatie, beheer en onderhoud betreft van de sportparken van deze clubs en afspraken op het gebied van inspanningen door de verenigingen ten aanzien van bevorderen van vitaliteit, ontwikkeling naar open clubs en sportparken, en het investeren in sociaal, maatschappelijke activiteiten. De Gemeenteraad van Buren heeft in april 2019 hierover een besluit genomen naar aanleiding van een door de B.V.V., op verzoek van de Gemeente, ingediend voorstel. De opgerichte Coöperatie fungeert als contractspartij namens de clubs voor de met de Gemeente gemaakte afspraken.

Met ca. 2.200 leden en meer dan 500 actieve vrijwilligers hebben de Burense voetbalverenigingen een belangrijke maatschappelijke en sociale functie en de clubs hebben de intentie uitgesproken deze rol, al dan niet in samenwerking met de dorpsgemeenschap en andere locale partijen, nadrukkelijker vorm te willen geven.

De Coöperatie is zo gestructureerd dat de Burense Sport Coöperatie in de toekomst breder actief kan zijn en een grotere rol kan spelen dan uitsluitend voor de voetbalclubs en de voetbalsport.

Het Bestuur van de Burense Sport Coöperatie bestaat uit 4 personen, allen vrijwilliger. Gerdjan Keller (o.a. jarenlang voorzitter van de B.V.V. en oud-wethouder van de gemeente Buren) fungeert als voorzitter. Dick van Ommeren (o.a. oud-voorzitter van FC Lienden) is vicevoorzitter en beheert de portefeuille Accommodatiezaken. Bert van Duren (o.a. oud bestuurslid van B.Z.S.) is secretaris. Joris Maier (o.a. Buurtsportcoach coördinator en eigenaar Sportbureau Betuwe) neemt de portefeuille Vitaliteit voor zijn rekening. De positie van penningmeester is nog vacant.

Johan van Kouterik is namens de B.V.V./Burense Sport Coöperatie als procesbegeleider en projectleider nauw betrokken bij het hele proces van uitwerking en implementatie van de verzelfstandiging en de vitaliteitsafspraken.

Voorzitter Gerdjan Keller is blij dat de Coöperatie een feit is en dat de Coöperatie samen met de clubs aan de slag kan. “Wij zijn trots dat na ruim tien jaar nauwe samenwerking tussen de acht Burense voetbalverenigingen en de Gemeente de Burense Sport Coöperatie een feit is. Wij gaan nu samen werken aan duurzame en vitale sportaccommodaties waar we elkaar dagelijks kunnen ontmoeten en waar we samen sporten, met een doorlopend activiteitenaanbod, ook voor niet-leden. Zo leveren wij samen een belangrijke bijdrage aan het welzijn van inwoners en leden, en aan de leefbaarheid van onze dorpen. En we werken krachtige verenigingen die midden in de samenleving staan”, aldus Gerdjan Keller. 

De Coöperatie is nog op zoek naar een penningmeester. Mogelijk in deze functie geïnteresseerden kunnen vrijblijvend contact opnemen met secretaris Bert van Duren, telefonisch bereikbaar via 06 51495707.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie