<p>VVD-raadslid Hans van Vierssen kijkt in zijn Lingemeerse woning met vertrouwen vooruit op 2021. (foto: Arno voor de Poorte)</p>

VVD-raadslid Hans van Vierssen kijkt in zijn Lingemeerse woning met vertrouwen vooruit op 2021. (foto: Arno voor de Poorte)

(Foto: )

Raadslid Van Vierssen blikt vooruit

  •   keer gelezen

VVD-raadslid Hans van Vierssen (55) blikt vooruit in 2021. Hij ziet voor de gemeente Buren aan de ene kant een lastige periode aanbreken en aan de andere kant kansen en uitdagingen. “Ik wil in 2021 politiek gas gaan geven.”


Lingemeer - Raadslid Hans van Vierssen is in het dagelijks leven Kapitein der Mariniers. Hij besteedt daarnaast vijftien tot twintig uur per week aan raadswerk voor de gemeente Buren. “Ik ben iemand die overal - gevraagd en ongevraagd - een mening over heeft,” vertelt Hans. “Op een gegeven moment vond ik dat ik daar iets mee moest doen. Dé plaats daarvoor is de plaatselijke politiek. Dat is het terrein waarop allerlei beslissingen over je leefomgeving je raken. Als je ergens iets van vindt, dan moet je er ook voor gaan staan, vind ik.”

Lastig en spannend jaar

2021 wordt een best een lastig en spannend jaar volgens het raadslid. “Ik hoop dat we aan de goede kant van corona terechtkomen. Als lokale politiek moeten we ons richten op het herstel van de economie in onze gemeente. Er zijn heel veel landelijke regelingen die hetzelfde beogen. Het is de kunst om uit elkaars wielen te blijven.” Hans denkt daarbij aan welke keuzen de raad gaat maken om de Burense ondernemers tegemoet te komen. “Ik zou bijvoorbeeld graag een versoepeling van regels en heffingen zien. Daar schijnt nu nog geen helder licht op. We moeten kijken hoe we de lokale economie kunnen stutten. Banen zorgen voor welvaart.”

Deelnemen

Graag zou Hans zien dat de politiek ervoor zorgt dat er meer mensen betrokken raken bij allerlei besluiten. Hij vindt dat de inwoners meer hun stem zouden moeten laten horen. “De nieuwe Omgevingswet komt eraan. Dat biedt wat dat betreft veel kansen. Iedereen spreken zou ideaal zijn, maar dat is onmogelijk. Nu is het zo dat vaak dezelfde mensen op avonden met info afkomen. Het is voor ons een worsteling om meer mensen bij de plannen van de gemeente te betrekken.” Daarnaast wil het raadslid de invloed terugwinnen die de Gemeenteraad heeft op gemeenschappelijke regelingen. “Daar wil ik in 2021 graag meer werk van maken,” zegt hij daarover. “We moeten meer richting kunnen geven aan besluiten die bestuurders binnen de gemeenschappelijke regeling nemen.” Ook blijft de VVD’er goed kijken naar het bouwen van voldoende huizen. “Dat is belangrijk voor de doorstroming van onze jeugd.”

Nieuwe burgemeester

Hans kijkt uit naar de samenwerking met een nieuwe burgemeester. “Ik hoop dat er na het vertrek van Jan de Boer een stevige opvolger komt met een focus op het bestuurlijke proces. Wat mij betreft mag de stroperigheid er wel vanaf. Meer structuur en snelheid: dat wens ik Buren voor 2021 toe.” Het raadslid heeft besloten om zich in het nieuwe jaar opnieuw verkiesbaar te stellen en wil graag nog vier jaar doorgaan. “Dat is overigens aan de kiezer. Die beslist daar uiteindelijk over. Dat is nooit een gelopen race. Ik heb er in ieder geval wel heel erg veel zin in.”

Arno voor de Poorte

“Als je ergens iets van vindt, moet je ervoor gaan staan”

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier