Ruimen asbest vuilstort Veen kost twee ton extra

  •   151 keer gelezen

VEEN • De gemeente Aalburg heeft 204.000 euro extra nodig om de asbest die aangetroffen is op de voormalige vuilstort in Veen te laten verwijderen.

Wethouder Wijnand van der Hoeven stelt de gemeenteraad voor om voor tot een bedrag van 110.000 euro een beroep te doen op het landschapsinvesteringsfonds, Voor de resterende 94.000 euro hoopt Van der Hoeven zo te kunnen schuiven dat dit bedrag ook binnen het landschapsinvesteringsfonds past en dat de reguliere grondexploitatie op die manier ruimte biedt voor de sanering van de vuilstort. 

In eerste instantie en na onderzoek door MH Poly was Aalburg uitgegaan van 55.000 euro om het stortmateriaal op voormalig sportpark De Heuye te laten afvoeren. Dat bedrag komt nu op 259.000 euro. 

Noodzakelijk
De sanering is voor zowel de gemeente als planontwikkelaar BVK2 noodzakelijk om het woningbouwplan Waterfront De Veene te kunnen realiseren. Wettelijk gezien en vanwege eerdere afspraken met BVK2 is Aalburg verplicht om alleen grond te verkopen die geschikt is voor woningbouw. Meerkosten zijn in principe een risico dat de gemeente draagt.

Als de Aalburgse gemeenteraad komende dinsdag instemt met het voorstel wordt op 4 april nog begonnen met de saneringswerkzaamheden, die naar verwachting drie weken zullen duren.

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK