Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena

Ook in Altena groen doelgroepenvervoer

  •   106 keer gelezen

ALTENA • Bestuursvoorzitter Andrew Harijgens van Deeltaxi West-Brabant en wethouders van zeven West-Brabantse gemeenten, onder wie Matthijs van Oosten van de gemeente Altena, hebben maandag het bestuursakkoord Zero-Emissie Doelgroepenvervoer 2025 ondertekend.

Dit akkoord zet in op reizen zonder uitstoot, bijvoorbeeld vervoer dat aangedreven wordt met waterstof of elektriciteit. Dit is één van de maatregelen om de doelstellingen uit het akkoord van Parijs te realiseren. Het deeltaxivervoer betreft alle West-Brabantse gemeenten die door dit akkoord allemaal vergroenen. Doordat zeven gemeenten ook ondertekenden zetten zij niet alleen in op groen deeltaxivervoer maar óók op groen leerlingen- en dagbestedingsvervoer.

Het bestuursakkoord ontstond op 31 mei vorig jaar toen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met enkele koplopers het akkoord ondertekenden. Na Publiek Vervoer Groningen Drenthe, Stroomlijn, gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag en gemeente Hoorn volgt nu ook regio West-Brabant met dit akkoord in deze groene voetsporen.

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }