Foto:

Gemeenteraad krijg vier scenario’s voor komst kinderburgemeester voorgeschoteld én een alternatief

  •   keer gelezen

ALTENA • Uit het onderzoek van de gemeente Altena blijkt dat er voldoende interesse is in een kinderburgemeester en kindergemeenteraad. Het onderzoek werd gestart nadat in juli vorig jaar een motie werd aangenomen, waarin de raad het college verzocht om onderzoek uit te voeren naar de belangstelling voor het installeren van een kinderburgemeester.

Hoewel uit navraag blijkt dat er interesse is in een kinderburgemeester en kindergemeenteraad, zien de meeste scholen geen kans om structurele inzet te leveren. Die conclusie trekt het college na het onderzoek. De inspanning rondom het aanstellen en begeleiden van een kinderburgemeester en/of kindergemeenteraad zal dus hoofdzakelijk vanuit de gemeente moeten komen. 

Er zijn verschillende scenario’s opgesteld voor de mogelijke komst van een kinderburgemeester en/of kindergemeenteraad, die worden voorgelegd aan de raad van Altena. De scenario’s zijn passend bij verschillende doelstellingen, wensen, voorkeuren en uitgangspunten. Aan de hand van deze scenario’s moet er een te varen koers omtrent de kinderburgemeester en/of de kindergemeenteraad worden vastgesteld.

Er worden vier scenario’s voorgesteld:
- Er komt een ceremoniële kinderburgemeester (die een rol heeft bij activiteiten of gebeurtenissen in de gemeente). - Er komt een ceremoniële en adviserende kinderburgemeester (waarbij de kinderburgemeester ook wordt uitgenodigd om suggesties te doen).
- Er komt een kinderburgemeester met kindergemeenteraad (de kinderraad adviseert en ondersteunt de kinderburgemeester).
- Er komt een kindergemeenteraad zonder burgemeester (waarbij de kindergemeenteraad activiteiten opzet en adviezen formuleert).

De structurele kosten worden, afhankelijk van het gekozen scenario, geschat op zo’n 20.000 tot 90.000 euro. 

Naast de scenario’s waarbij er een kinderburgmeester en/of een kindergemeenteraad komt, worden er ook alternatieve mogelijkheden aangedragen zonder structurele kinderparticipatie, maar eveneens met het doel kinderen meer te betrekken bij de lokale democratie. Zo wordt gedacht aan informatieve filmpjes, debatwedstrijden, werkbezoeken, gastlessen en een prijsvraag voor het oplossen van een specifiek vraagstuk. De structurele kosten van het alternatief worden geschat op 10.000 tot 20.000 euro.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten