Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena

Klimaatagenda: 'Forse stappen naar een duurzaam Altena'

  •   119 keer gelezen

ALTENA • Met een klimaatagenda heeft de gemeente Altena de route uitgezet voor minder CO2-uitstoot.

In de klimaatagenda zijn verschillende actiepunten opgenomen, zoals lagere leges bij het bouwen van een duurzaam huis, de aanleg van klimaatbossen en acties voor zonnepanelen. Ook kunnen inwoners gebruik van maken van het advies van energiecoaches en komen er kortingsacties op energiebesparende producten.

Na de zomer gaat Altena aan de slag met de zogenoemde Transitievisie Warmte: een aanpak voor het aardgasvrij maken van huizen en gebouwen.

Forse stappen
Wethouder Roland van Vugt: “We hebben een prachtig eiland en we gaan ervoor zorgen dat we dat op een verantwoorde wijze doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. De energie rond de klimaattafels was geweldig en geeft aan dat het thema duurzaamheid leeft in Altena. De uitkomsten hebben we een plek gegeven in deze agenda verwoord in zo’n 40 acties. Hiermee zetten we forse stappen op weg naar een duurzaam Altena. De klimaatagenda heeft de ambitie van onze gemeenschap te zijn en niet alleen van de gemeente.” 

De klimaatagenda is tot stand gekomen na gesprekken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Tijdens twee bijeenkomsten gingen zij met elkaar in gesprek over de energietransitie in Altena. Uit de gesprekken kwam naar voren dat Altena een gemeente is die 'wordt gekenmerkt door gemeenschapszin, waarbij het ecologische karakter van de gemeente voorop staat en waar veel mensen willen bijdragen om de gemeente op een goede manier door te geven aan toekomstige generaties'.

De deelnemers gaven aan dat zij het belangrijk vinden dat iedere inwoner mee kan praten, dat de energietransitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar is en dat met de acties in de klimaatagenda zoveel mogelijk de lokale economie versterkt wordt.

Denkkracht
De acties in de klimaatagenda zijn het resultaat van de gezamenlijke denkkracht van de deelnemers aan de klimaattafels. Ook plannen waar de gemeente al mee was gestart of samenhangen met andere beleidsopgaven maken deel uit van de klimaatagenda. De gemeenteraad bespreekt de Klimaatagenda nog. Het is nog niet duidelijk wanneer het onderwerp op de agenda staat.

Elke woensdag het nieuws uit Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }