Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena

Insteekhaven Werkendam stapje dichterbij

  •   240 keer gelezen

WERKENDAM • De gemeente Altena heeft samen met de betrokken ondernemers en eigenaren in het gebied een intentieovereenkomst getekend voor de komst van een insteekhaven in de Biesboschhaven Zuid in Werkendam.

Met de betrokken ondernemers wordt momenteel onderzocht of op basis van stedelijke kavelruil tot ontwikkeling van het gebied kan worden gekomen.

Grotere investering
"Op dit moment worden de varianten uitgewerkt en op haalbaarheid onderzocht. Eén van de varianten, waarvoor het draagvlak het grootst wordt ingeschat, vraagt een grotere investering aan de zijde van de gemeente, omdat er meer openbaar gebied wordt gerealiseerd. Op dit moment hebben wij die extra kosten nog niet exact in beeld", schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Inmiddels wordt al wel gewerkt aan een eerste voorontwerpbestemmingsplan, maar ook in Altena zijn de gevolgen van de stikstofproblematiek voelbaar, laten burgemeester en wethouders verder weten. "Zodra er meer bekend is van een oplossingrichting voor projecten waarbij stikstofuitstoot aan de orde is, wordt het planologische traject vervolgd."

Begroting
De komst van een insteekhaven is een kortetermijnoplossing om te komen tot een grotere havenontwikkeling in Werkendam voor de langere termijn. Beide ontwikkelingen zijn opgenomen in het bestuursakkoord en de investering voor een insteekhaven staat al in de begroting voor 2020, die op dinsdag 12 november wordt behandeld in de gemeenteraad.

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }