Afbeelding

Onderzoek naar nieuwe ontsluitingsweg en uitbreiding Werkendam

Algemeen 485 keer gelezen

WERKENDAM • Gemeente Altena voert een ruimtelijke verkenning uit voor het gebied ten noorden en noordoosten van Werkendam. Er zijn diverse aanleidingen voor de ruimtelijke verkenning. Zo zit de afwikkeling van verkeer van en naar Werkendam via de Dijkgraaf den Dekkerweg tegen de maximale capaciteit. Ook spelen er diverse ontwikkelingen en ambities op het gebied van mobiliteit, woningbouw en bedrijventerreinen.

De gemeente wil dit in samenhang bekijken. Een ruimtelijke verkenning is een eerste onderzoek dat antwoord moet geven of de genoemde functies binnen dat gebied passend zijn en hoe het gebied er dan globaal uit zou kunnen zien. De uitkomsten van het onderzoek worden in april 2022 verwacht.

Het onderzoek richt zich op het gebied tussen de Sleeuwijksedijk, Schans, Binnenvliet Werkensepolder en de A27. “We hebben grote opgaven en ambities op het gebied van mobiliteit, woningbouw en bedrijventerreinen. Deze komen samen in dit gebied, dat het meest kansrijk lijkt voor deze ontwikkelingen”, vertelt wethouder Hans Tanis. 

Extra ontsluitingsweg Werkendam
Uit onderzoek is gebleken dat er een nieuwe ontsluitingsweg moet komen voor Werkendam, omdat De Dijkgraaf den Dekkerweg aan de maximale capaciteit zit. Een extra ontsluitingsweg aan de noordzijde van Werkendam ligt het meest voor de hand. Om die reden wordt de gemeenteraad gevraagd dit als zoekgebied aan te wijzen voor deze weg.

Bedrijventerreinen
Daarnaast is er veel behoefte aan huisvesting voor bedrijven. Het bedrijventerrein Kop van Brabant is helemaal uitgegeven. De gemeente wil zoeken naar uitbreidingruimte voor bedrijven. Rond de Kop van Brabant is dit niet mogelijk.

Woningbouw
Ook heeft de gemeente ambitie op het gebied van woningbouw. Ook als beide fasen van de nieuwe wijk Achter de Schans zijn opgeleverd, zijn er woningbouwlocaties nodig om ook na 2030 aan de vraag naar woningen te kunnen voldoen.

Keuze voor Werkendam Noord/Noordoost
Naast de voorkeur voor een extra ontsluitingsweg aan de noordzijde lijken ontwikkelingen op het gebied van wonen en werken ten noorden en noordoosten van Werkendam het meest kansrijk. Ontwikkeling van het zuidelijke gebied van Werkendam ligt minder voor de hand. Dit heeft onder andere te maken met de afstand tot de Biesbosch en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Recent heeft Unesco de Nieuwe Hollandse Waterlinie tot werelderfgoed uitgeroepen. Iets waar de gemeente trots op is. Dit heeft gevolgen voor de ruimtelijke inrichting van dit gebied en maakt bebouwing in het zuidelijke gebied van Werkendam lastig.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie