• Bedrijventerreinen, zoals Latenstein, zijn niet langer uitgesloten als tijdelijke locatie voor huisvesting.
• Bedrijventerreinen, zoals Latenstein, zijn niet langer uitgesloten als tijdelijke locatie voor huisvesting. Foto: Rob Zantinge

Hoe Tiel kritisch kijkt naar de huisvesting van arbeidsmigranten (en wat dit dan concreet betekent)

Nieuws 1.113 keer gelezen

TIEL • In de gemeenteraad van Tiel werd afgelopen woensdagavond gesproken over het raadsvoorstel ‘toetsingskader huisvesting arbeidsmigranten’. Er was ruimte voor informatieve vragen vanuit de raad. 

Al enige jaren is de gemeente Tiel bezig om de huisvesting van de vele buitenlandse werknemers in de stad beter te regelen. Arbeidsmigranten wonen nu vaak in gewone eengezinswoningen, die verbouwd zijn voor kamerbewoning. Een paar honderd woningen zijn op deze manier in gebruik. “De kwaliteit van deze huisvesting laat vaak te wensen over”, zei wethouder Remco Dijkstra daar eerder over. “Daarbij is de druk op de buurt hoog, vanwege de intensieve bewoning. Bovendien zijn deze panden niet meer beschikbaar voor gewone woningzoekenden. Het is dus om meerdere redenen een ongezonde situatie die we willen verbeteren.” 

Bewoning van bedrijventerreinen

De gemeente Tiel zet daarom in op centrale huisvesting. Het idee van het toetsingskader is dat er per zes te realiseren slaapplaatsen een verpande woning aan de markt wordt teruggegeven. Bedrijventerreinen zijn niet langer uitgesloten als tijdelijke locatie voor huisvesting, maar dit heeft niet de voorkeur, legde Annemarieke Sandee, afdelingsmanager Vitale Stad, uit. Belangrijk is dat er wordt gekeken naar mogelijke nadelige effecten voor de bewoners en de bedrijvigheid. “We hanteren het principe van ‘nee-tenzij’ als het gaat om huisvesting op bedrijventerreinen”, zei ze hierover. 

Martijn Koning (CU) wilde van de adviseurs weten of er een verschil is tussen bedrijventerreinen en industrieterreinen. Daar moet inderdaad een onderscheid in gemaakt worden, zo luide het antwoord. 

80-10-10-regeling

Verschillende raadsleden stelden vragen over de 80-10-10-regeling, die kortweg inhoudt dat tachtig procent van de arbeidsmigranten die volgens het toetsingskader in Tiel worden gehuisvest, in Tiel werkzaam moeten zijn. Tien procent werkt dan in de regio en de laatste tien procent werkt buiten de regio. Martin Koning (CU) wilde weten of er voor de 80-10-10-regel een boven en een ondergrens geldt, aangezien het om een streven en niet om een verplichting gaat. 

Jeroen Kemna (projectleider huisvesting arbeidsmigranten gemeente Tiel) beantwoordde de vragen door eerst de huidige situatie te schetsen. “Het is nu 10-70-20. Dus tien procent van de arbeidsmigranten die hier wonen, werken hier ook. Als we alleen al bij 80-10-10 in de buurt komen zijn we al heel blij. We zijn vooral afhankelijk van de andere gemeenten. Vandaar dat we ook heel nauw samenwerken met alle andere gemeenten om dit te bereiken.”

Omdat er vooral veel over percentages werd gesproken, vroeg Erik Rhebergen (LLT) om concrete cijfers. “We hebben 4000 arbeidsmigranten in Tiel en daarvan werken er 400 in Tiel. Hoeveel verkamerde woningen denken we vrij weer terug te krijgen op de markt?” 

Kemna gaf aan dat er op dit moment twee partijen zijn die graag afspraken met de gemeente willen maken over het huisvesten van arbeidsmigranten. “We hebben twee partijen die samen heel graag willen en die hebben samen ongeveer honderd woningen.”

Marianne van de Werken

Marianne van de Werken schrijft als freelance-journalist voor de verschillende titels van Het Kontakt.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden