Afbeelding

FruitDelta Rivierenland investeert 500.000 euro met het Regionaal Investeringsfonds

Algemeen 106 keer gelezen

In de eerste aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland ontvangen elf initiatieven, verspreid over de regio, een bijdrage om de brede welvaart binnen de regio te versterken. Het fonds is er voor ondernemend inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die met hun initiatieven een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van Rivierenland. 

In de vier voorgaande jaren waarin het RIF een bijdrage uitkeerde aan projectindieners, was het budget afkomstig van een gemeentelijke bijdrage. Dit jaar komt het budget als onderdeel van de Regio Deal vanuit het Rijk en de provincie Gelderland -via het investeringsfonds- bij de initiatiefnemers terecht.

Advies Economic Board

In de eerste ronde van 2021, die van 19 maart tot en met 30 april duurde, ontving het RIF meer dan twintig subsidieaanvragen. Deze aanvragen zijn beoordeeld door een Economic Board die bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende economische sectoren, onderwijs- en financiële instellingen. De Economic Board heeft een advies uitgebracht aan het Algemeen Bestuur van Fruitdelta Rivierenland. Het Dagelijks Bestuur heeft vervolgens, het Algemeen Bestuur gehoord hebbende, besloten of een subsidie wordt verleend.

Kwaliteit en onderscheidend vermogen

Hans Beenakker, voorzitter Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland: “Ook deze ronde was ik weer aangenaam verrast door de kwaliteit en het onderscheidend vermogen van de gehonoreerde aanvragen. Het investeringsfonds laat zien hoe wij als acht gemeenten samen met de Economic Board, Provincie Gelderland en het Rijk met concrete projecten invulling kunnen geven aan de brede welvaart. “

Eerste ronde RIF 2021
Het jaar 2021 van het Regionaal Investeringsfonds kan als een bonusjaar worden gezien door de bijdrage vanuit de Regio Deal. In de eerste ronde van het huidige jaar ontvangen in totaal elf initiatieven een bijdrage vanuit het RIF. De initiatieven bestaan uit vijf haalbaarheidsstudies en zes uitvoeringsprojecten. In deze ronde is de financiële multiplier 5,29. Dit betekent dat voor iedere euro uit het RIF er ruim 4 euro elders vandaan komt.

De gehonoreerde projecten

Een beknopt overzicht van de gehonoreerde projecten is te vinden in onderstaande tabel:

Titel  

Indiener

Beoogd eindresultaat

Haalbaarheidsstudies

1. Duurzame Corsowagen Kerk-Avezaath

Stichting Corsowagen Kerk-Avezaath (Kerk-Avezaath)

De haalbaarheid van een duurzame corsowagen door elektrificeren van de mobiliteit en valoriseren van reststromen

2.  Horti Hub Bommelerwaard

Coöperatieve tuinbouwveiling Zaltbommel en omstreken (Zaltbommel)

Het draagvlak onderzoeken voor het ontwikkelen van een Horti Campus: een netwerk voor de glastuintuinbouw (zowel sierteelt als voedingstuinbouw)

3.  Living Lab Circulaire Economie Fruitdelta

VNO-NCW midden (Apeldoorn)

Onderzoek naar invulling en focus van werkplaatsen om te leren en experimenteren met innovatieve circulaire praktijken

4.  Smart Grid Brakel

STUBO (Wageningen)

Onderzoek naar de haalbaarheid van (elektrische) koppeling van glastuinbouwbedrijven in een eigen netwerk

5.  Voedselbos Betuwewind

Burgerwind coöperatie West Betuwe (Geldermalsen)

Onderzoek naar de ontwikkeling van een voedselbos waarin landbouw, educatie en recreatie wordt gecombineerd

Uitvoeringsprojecten

1. De Betuwse Belevenis

Heerlijkheid Eck en Wiel VOF (Eck en Wiel)

Ontwikkelen van authentiek belevingsconcept met als doel een blijvende herinnering aan de Betuwe

2. De langste Boomgaard van Europa

Stichting de langste boomgaard (Tiel)

Beplanten van gebied langs de A15/Betuweroute met onder andere fruitbomen

3.  Gerobotiseerde wiepenmachine

Van Aalsburg b.v. (Hellouw)

Een wiepenmachine die het zware werk verlicht en tegen een lagere kostprijs een grotere productie weet te realiseren

4.  Meer munt uit Hanzestad Maasbommel

Campingpark het Groene eiland (Appeltern)

Aanbod van recreatief arrangement rondom de beleving van Hanzestad Maasbommel

5.  Ontdek de Middeleeuwen op kasteel Ammersoyen

Stichting Vrienden der Gelderse Kastelen (Arnhem)

Ingrijpende vernieuwing van het kasteel(terrein) met bijzondere aandacht voor interactieve en multimediale informatie/communicatie

6. Leren van de scheet van de peer

Nedcool B.V. (Kerkdriel)

Ontwikkelen van meetsysteem van gasmoleculen om daarmee in te kunnen grijpen in de bewaarcondities

Meer informatie over projecten
De toegekende projecten van 2021 zijn binnenkort terug te vinden op de website van FruitDelta Rivierenland (www.fruitdelta.nl). De pagina’s over het Regionaal Investeringsfonds op de website zijn vernieuwd. Alle tot dusver toegekende projecten zijn daar nu eenvoudig en overzichtelijk terug te vinden; met een korte projectbeschrijving en een vermelding van de start-/einddatum, looptijd en het beoogde   resultaat. De projecten zijn ingedeeld in zeven categorieën, op basis van de economische speerpunt(en) waaraan ze -volgens de initiatiefnemers- bijdragen.

Tweede ronde in 2021
Het loket voor de tweede ronde van 2021 opent op 17 september 2021. Vanaf dat moment kunnen initiatiefnemers zes weken lang hun aanvraag indienen (tot en met 29 oktober 2021). Een aanvraag indienen kan via de website van FruitDelta Rivierenland. Daar staat ook alle informatie over de toekenningscriteria en de werkwijze van het fonds.

Op de foto’s: Twee van de zes gehonoreerde uitvoeringsprojecten: De gerobotiseerde wiepenmachine van Van Aalsburg B.V. uit Hellouw, gemeente West Betuwe en Ontdek de Middeleeuwen op kasteel Ammersoyen van Stichting Vrienden der Gelderse Kastelen.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie