Wijzigingen in inzameling afval

  •   keer gelezen

Het Algemeen Bestuur van Avri stelde op 17 december 2020 met de afvalstoffenverordening 2021 ook de tarieven voor het laten ophalen en verwerken van huishoudelijk afval in 2021 vast. Met ingang van 2021 is het basistarief €270 euro per huishouden. 


Regio - Het variabele tarief is in 2021 € 1,- voor het aanbieden van elke 30 liter restafval. Ook kunnen gemeenten in 2021 besluiten of zij incontinentiemateriaal en/of luiers apart willen laten inzamelen en verwerken.

Joost Reus, voorzitter Algemeen Bestuur Avri:” We willen ons in 2021 vooral gaan richten op het behoud van de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen, om zo de kosten omlaag te krijgen en de opbrengsten omhoog. De mogelijkheid om incontinentiemateriaal en luiers gescheiden in te gaan zamelen, is een extra stap hierin die bovendien bijdraagt aan het milieu”.


Inzameling incontinentiemateriaal en luiers
In 2021 beslist elke Avri-gemeente zelf of ze mee wil doen aan het gescheiden inzamelen van incontinentiemateriaal en luiers door Avri en op welke wijze de inzameling gebeurt (via een brengvoorziening of een minicontainer aan huis). De inzameling kan medio 2021 van start gaan of per 1 januari 2022, afhankelijk van de keuze van de gemeenten. In de afvalstoffenheffing 2021 is op voorhand een bedrag opgenomen voor een halfjaar voor de inzameling van incontinentiemateriaal en luiers inclusief het tarief van de BSR. Inwoners betalen dit bedrag achteraf en alleen als hun gemeente daadwerkelijk besluit mee te doen aan de gescheiden inzameling door Avri.
De bijdrage voor de inzameling van dit materiaal zal in 2021 naar beneden worden aangepast als er voldoende gemeenten mee doen en/of de keuzes van de gemeenten leiden tot de meest goedkope inzamelvariant.

Aanpassingen afvalstoffenverordening 2021
De belangrijkste wijzigingen die per 1 januari 2021 ingaan voor het inzamelen van afval, zijn:
Huishoudens in de hoogbouw krijgen de mogelijkheid om een minicontainer te gebruiken voor het gescheiden aanbieden van papier en pdb (plastic verpakkingen, drinkpakken en blik) als zij die op eigen terrein kunnen plaatsen. Voor gft/bioafval was dit al mogelijk. Blik hoort niet meer bij glas maar is onderdeel van de inzameling van kunststof verpakkingen en drinkpakken. Naar verwachting worden de glasbakken in de loop van 2021 weer 100% glasbak. Tot die tijd is blik bij glas toegestaan. Inwoners krijgen de mogelijkheid om incontinentiemateriaal en luiers gescheiden aan te bieden als de gemeente waarin zij wonen daartoe besluit. Dit gebeurt op z’n vroegst in de tweede helft van 2021.
In 2020 was al besloten dat als inwoners pdb in een zak aanbieden, dan moet deze zak transparant zijn om afkeur bij de verwerker te voorkomen.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier