College biedt perspectiefnota aan raad aan

  •   keer gelezen

De gemeente Buren geeft een beeld van de actuele financiële situatie in de perspectiefnota 2022-2025. Ook geeft deze nota voor een deel een beeld over de financiële situatie van 2021. De uitkomsten zijn zorgelijk maar niet verrassend. Ombuigingen zijn noodzakelijk om toe te werken naar een sluitende begroting.


Tijd voor ombuigingen

Veel gemeenten zien de financiële situatie verslechteren. Dit merkt ook de gemeente Buren. Daarom is er gekozen om met een ombuigingstraject te starten. Het is geen makkelijke opgave, maar wel noodzakelijk om toe te blijven werken naar een sluitende begroting. Bij dit ombuigingstraject kijkt de gemeente Buren naar wat zij wettelijk moet doen en waar keuzemogelijkheden zitten.

“Goed kijken naar waar er ombuigingen mogelijk zijn is belangrijk om onze financiële situatie onder controle te houden”, aldus wethouder Financiën André van den Hurk.

In juli bij de raad

De perspectiefnota geeft een beeld van de actuele financiële situatie. De nota is een voorbereiding op de programmabegroting en wordt in juli samen met de programmabegroting 2022 en de ombuigingsvoorstellen ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De perspectiefnota leidt tot nieuwe financiële uitkomsten die als basis worden gebruikt om de taken voor het ombuigingstraject te bepalen. Dit alles moet zorgen voor een sluitende meerjarenbegroting.

“Het ombuigingstraject is een intensief traject waar we de beste alternatieven uit willen halen voor onze gemeente en onze inwoners. Het is straks aan de raad om daar een besluit over te nemen. Het blijft een uitdaging. Daarom willen we open en transparant blijven over de situatie richting alle Burense inwoners”, licht wethouder Van den Hurk toe.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten