Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena
Foto: 123RF

Aalburgs onderzoek naar 80-plusser levert schat aan informatie

  •   239 keer gelezen

AALBURG • 'Tachtigplussers zijn niet mobiel, staan negatief in het leven en hebben steeds meer zorg nodig.' Dat leek de conclusie van een eerder gehouden zorgconferentie met zorg- en welzijnsaanbieders, eind 2017 in Aalburg. Des te meer reden voor Stichting Welzijn Pro Seniore om een eerder voorgenomen onderzoek te starten naar het welbevinden van deze 80-plusser.

Resultaten van dit onderzoek werden donderdag gedeeld tijdens een tweede zorgconferentie.

Samen met de gemeente Aalburg werd in januari gestart met een kwalitatief onderzoek. Alle ouderen in de gemeente van 80 jaar en ouder werden aangeschreven. In plaats van een enquête af te nemen was het belangrijk om met de oudere een gesprek te voeren. Van onderwerpen zoals mantelzorg tot woonsituatie. Van vrijetijdsbesteding tot lichamelijke beperkingen. In 84 open en gesloten vragen werd er een beeld geschetst van het leven en de visie van de oudere.

"We wilden graag weten: wat vindt de 80-plussers nu echt van diverse zaken. Hoe staan zij werkelijk in het leven. Waar liggen wensen en behoeften en waar liggen er problemen. Oftewel: hoe gaat het nu echt met de 80-plusser in de gemeente Aalburg?", zo vertelt Joyce Lubbers namens Stichting Welzijn Pro Seniore.

147 ouderen
Tussen januari en juni van dit jaar hebben vier duo's, een combinatie van een professionele interviewer en een vrijwilliger, met in totaal 147 ouderen een gesprek gevoerd. Tijdens die gesprekken werden vragen gesteld over wonen, zorg, welzijn, eenzaamheid, veiligheid, financiën en mobiliteit. Eind juli zal het definitieve rapport worden gepubliceerd.

"In het definitieve rapport zullen we proberen de cijfers te interpreteren. Nu willen we vooral de opvallende zaken delen", legde Annelies Baerveldt van TouchMedia, die het onderzoek heeft gecoördineerd, uit.

De eerste uitkomsten werden voorgelegd aan mensen die allemaal met 80-plussers te maken hebben. In de eerste resultaten is terug te zien dat de Aalburgse tachtigplussers trouw is aan zijn of haar geboorteplek: bijna 41 procent van de ondervraagden is in de huidige gemeente geboren. Aalburgers zijn ook verknocht aan hun woning: zij wonen er gemiddeld al 26 jaar en maar liefst bijna 92 procent van de ouderen is tevreden over hun woning. Er was wel iets om minder tevreden over te zijn: 32 procent van de ouderen is ontevreden over de bestrating in hun woonkern.

Actiever
Opvallend is dat Aalburgse ouderen actiever zijn dan het landelijk gemiddelde: bijna 76 procent beweegt nog regelmatig, terwijl het landelijk gemiddelde op 60 procent ligt. Ruim 88 procent van de Aalburgse ouderen komt nog regelmatig buiten en bijna 42 procent rijdt nog zelf auto. De eenzaamheid onder Aalburgse ouderen ligt lager dan het landelijk gemiddelde: 60 procent van de Nederlandse ouderen voelt zich wel eens alleen. In Aalburg is dat 47,3 procent. Uit het onderzoek kwam overigens naar voren dat er onder ouderen behoefte is aan bijvoorbeeld een kookcursus voor mannen en lessen over het gebruik van de smartphone of de tablet.

Al met al levert het onderzoek een schat aan informatie. In het uiteindelijke rapport worden naast alle cijfers ook conclusies en aanbevelingen opgenomen. Duidelijk is dan wat de ouderen belangrijk vinden en wat alle betrokken partijen kunnen ondernemen. Inlichtingen en cijfers kunnen worden opgevraagd bij Stichting Welzijn Pro Seniore: info@st-welzijnproseniore.nl of 06-53636521.

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK