Weidevogels hebben de bescherming van hun nesten hard nodig.
Weidevogels hebben de bescherming van hun nesten hard nodig.

Eenmalige weidevogelfestival om 'unieke samenwerking' te vieren

  •   113 keer gelezen

GIESSEN • Altenatuur houdt zaterdag 16 juni eenmalig een weidevogelfestival om het twintigjarig bestaan te vieren.

"In de afgelopen twintig jaar is er in het Land van Altena een unieke driehoeksamenwerking opgebouwd met enerzijds gebiedscoördinator Meeuwis Millenaar en de Agrarische Natuur Vereniging (ANV) en anderzijds met het Brabants Landschap en natuurbeschermingsvereniging Altenatuur", vertelt Len Bruining, coördinator Weidevogelbescherming bij Altenatuur.

"Gezamenlijk trekken de partijen op om de leefomstandigheden voor de weidevogels te optimaliseren. Dat zijn bijvoorbeeld de aanleg van kruidenrijke akker- en bloemranden, de collectieve afspraken die boeren in samenwerking met Millenaar maken om in de kerngebieden niet allemaal tegelijkertijd te maaien, maar gefaseerd en pas na 1 juni. De laatste ontwikkeling is de aanleg van plasdrasweilanden, waar het bodemleven voor zowel de oudervogels als de kuikens optimaal zijn. In de Beerse Overlaet heersen ongeveer dezelfde omstandigheden, er is een kennisuitwisseling tussen de medewerkers van de beide poldergebieden."

Gepaste trots
Die aandacht voor de bescherming van weidevogels is hard nodig, want in veel gebieden in Nederland loopt de weidevogelpopulatie schrikbarend terug. Met gepaste trots vertelt Len dat het, tegen de landelijke trend in, in het Land van Altena beter gaat met de weidevogels.

"De vrijwilligers vinden ieder jaar weer meer nesten. Dat ligt waarschijnlijk aan een aantal factoren: boeren, loonwerkers en vrijwilligers werken in het voorjaar hand in hand om de nesten en kuikens van de weidevogels te beschermen. In twintig jaar is er wat dat betreft een geweldige samenwerking opgebouwd. Steeds meer boeren zien ook het belang van de bescherming in, de zoekgebieden nemen ieder jaar toe. De nattere kleigrond kan ook een rol spelen, het vermoeden bestaat dat de vogels van de zandgronden naar de nattere kleigronden migreren waar meer bodemvoedsel is. Maar ook de enorm diepe percelen in de polders waar rust heerst kunnen een factor van betekenis zijn."

Len vindt het vooral ook heel mooi om te zien dat de weidevogelbescherming echt een plaats heeft ingenomen onder de bevolking. "Het aantal gemotiveerde vrijwilligers dat zich in wil zetten, groeit gestaag. Dit jaar werken we met meer dan tachtig vrijwilligers bij meer dan 120 boeren."

Omdat twintig jaar weidevogelbescherming niet ongemerkt voorbij mag gaan, wordt zaterdag 16 juni tussen 10:00 en 16:00 uur het Weidevogelfestival Altena gehouden op het terrein van Fort Giessen. Het belooft een bedrijvige dag te worden waar boeren- en natuurorganisaties zich op de 'natuurmarkt' met een kraam aan het publiek en aan elkaar zullen presenteren.

Festival
Voor volwassenen is er onder andere een doorlopende workshop met informatie over weidevogels, waaronder ook een demonstratie van de weidevogeldrone. De vogelwerkgroep is er met informatie over kerk- en steenuilen, zwaluwen, en tal van andere activiteiten. Ook voor kinderen is er van alles te doen en te beleven.

Marjo van Andel-van 't Hoff

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK