Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena

Gemeente en provincie in gesprek over Op 't Loev

  •   358 keer gelezen

WOUDRICHEM • Provincie Noord-Brabant en de gemeente Altena zijn inmiddels met elkaar in gesprek over het bestemmingsplan voor het project Op 't Loev in Woudrichem.

Reden voor de provincie om eerder deze maand de voorlopige voorziening - om te voorkomen dat de werkzaamheden al van start gaan én er al ingrepen plaatsvinden in het gebied die onherstelbaar zijn - in te trekken.

"De gemeente heeft ons ervan overtuigd dat zij welwillend is om het plan te verbeteren en dat zij vooruitlopend op een uitspraak in de beroepszaak niet zal starten met de werkzaamheden", aldus een woordvoerder van Gedeputeerde Erik van Merrienboer.

Beroep blijft wél staan
Het beroep dat de provincie heeft ingesteld tegen het bestemmingsplan blijft echter wel overeind. Volgens Brabant is o.a. de onderbouwing onvoldoende dat bij het plan wordt voldaan aan de veiligheid in relatie tot de bescherming tegen hoogwater.

Ook houdt het plan te weinig rekening met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. "Bij de planvorming op deze locatie, waarbij de verouderde bedrijfsbebouwing wordt vervangen door woningbouw en bedrijven, is onvoldoende rekening gehouden met de kwaliteit van het gebied. Dit is te meer van belang, omdat er procedure loopt voor het nomineren van dit gebied NHW op de lijst van cultureel erfgoed van UNESCO. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen ontwikkelingen mogelijk zijn."

Wanneer de beroepszaak dient is nog niet bekend.

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }