AltenaLokaal stelt vragen over jeugdhonk in Sleeuwijk

  •   keer gelezen

SLEEUWIJK • AltenaLokaal heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over de status van het jeugdhonk in Sleeuwijk. 


De voormalige gemeente Werkendam zocht lang naar een geschikte locatie voor een jeugdhonk in Sleeuwijk waar jongerenwerkers van Trema aan de slag konden. Na diverse tijdelijke oplossingen is ervoor gekozen om een noodlokaal van de voormalige basisschool de Morgenster te verplaatsen naar de nieuwe ijsbaan aan de Griendweg. 

‘Met deze keuze konden twee vliegen in een klap worden geslagen. Het noodlokaal kan het jaar rond als jeugdhonk worden gebruikt, terwijl het in tijden van ijspret door IJsclub Hermine als verenigingsgebouw kan worden gebruikt’, schrijft raadslid John Bakker namens de fractie van AltenaLokaal. 

Bij de vergunningverlening voor het jeugdhonk bleek echter dat er door bewoners van de Rijksstraatweg bezwaar tegen deze plannen werd gemaakt. Er werd bij de Raad van State beroep tegen de verleende vergunning ingesteld, waarna deze in december 2019 uitspraak deed. Hieruit bleek dat de mogelijke geluidsoverlast door het nieuwe jeugdhonk niet voldoende in kaart is gebracht. Na deze uitspraak werd het echter stil rond het dossier en volgde de coronapandemie. 

‘Nu de coronapandemie onder controle lijkt te zijn, gaat de fractie van AltenaLokaal ervan uit dat de jongerenwerkers weer activiteiten kunnen gaan ontplooien, maar is niet duidelijk of daarvoor ook de benodigde ruimte beschikbaar is’, schrijft Bakker. AltenaLokaal wil zodoende weten wat de status is van de huidige vergunningssituatie rond het jeugdhonk in Sleeuwijk. 

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten