Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena
Dylan Ribbers, Anne-Fleur de Haas en Bram de Keijzer waren te gast namens de jongerenraad.
Dylan Ribbers, Anne-Fleur de Haas en Bram de Keijzer waren te gast namens de jongerenraad. (Foto: Hannie Visser-Kieboom)

Hoe gaat Altena ouderen 'verleiden' om te verhuizen?

  •   keer gelezen

SLEEUWIJK • Met drie leden was de jongerenraad donderdag goed vertegenwoordigd tijdens de woonconferentie op het Altena College. Toch laten de demografische ontwikkelingen zien dat de vraag naar passende ouderenhuisvesting nijpender is. 


Zo wonen in 2040 in totaal 16.500 65-plussers in de gemeente Altena. Voor de gemeenteraad vormt de woonconferentie de opmaat naar een nieuwe woonvisie, die in het voorjaar van 2021 klaar moet zijn. 

Naast vertegenwoordigers van de jongerenraad waren woningcorporaties, bouwbedrijven, projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties uitgenodigd. 

De tekst gaat verder onder de foto.

De bijeenkomst begon met een bijdrage van hoogleraar Jan Latten over de bevolkingsprognoses. Zo is van bevolkingskrimp in Altena geen sprake, maar groeit de bevolking nog met zo'n 2000 mensen tot 2040. 

Het aandeel 65-plussers groeit met 5500 mensen en komt zo op 28 procent van de totale bevolking. 

Goedkopere woningen
Naast veel cijfers schetste de hoogleraar ook maatschappelijke ontwikkelingen, zoals meer flexwerkers, meer echtscheidingen, meer eenzaamheid, meer éénoudergezinnen, meer kwetsbare huurders en vraag naar kleinere, goedkopere woningen.

In deelsessies spraken de aanwezigen verder over wonen in Altena. 

Minitopia
Zoals over Minitopia in Den Bosch, waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe, tijdelijke woonvormen op braakliggende terreinen aan de rand van de stad. "Mensen willen meer vrijheid, hechten aan duurzaamheid en flexibel wonen, maar zoeken ook naar mensen met dezelfde leefstijl in hun buurt."

In Minitopia staan tinyhouses naast woningen van strobalen. 

Bij wonen en zorg ging het vooral om de bereidheid van ouderen om te verhuizen naar kleinere, aangepaste woningen om zo langer thuis te kunnen blijven wonen. "We worden regelmatig gebeld voor koopappartementen, maar ouderen willen uiteindelijk toch niet verhuizen", zo vertelde één van de makelaars. 

Susan Goes van Woonservice Meander beaamde het gebrek aan verhuisbereidheid onder ouderen, waardoor de doorstroming op de woningmarkt stokt. 

Marjolein Wildschut van Trema deelde haar ervaring dat veel inwoners in Altena liefst in hun eigen dorp willen blijven wonen, ook vanwege de mantelzorgers in hun vertrouwde omgeving. Om eenzaamheid te bestrijden zet Trema vooral in op ontmoetingsplekken in alle dorpen. 

Dorp van de toekomst
Loes Lijmbach, één van de inleiders van de deelsessies, daagde de aanwezigen uit om ambitieuzer te dromen over het dorp van de toekomst. "Laat zien dat het anders kan."

De gemeenteraad gaat met de uitkomsten van de woonconferentie op 13 oktober in debat over wonen in Altena. "Hoe kunnen we de veteranen verleiden om toch te verhuizen?", zo vroeg CDA-raadslid Arno Bouman zich al af. Samen met raadslid Henri de Raad (SGP) had hij de woonconferentie, die dit jaar nog een vervolg krijgt, voorbereid.

Hannie Visser-Kieboom

Elke woensdag het nieuws uit Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier