Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena
• De nieuwbouwwijk Op 't Loev staat ingetekend op het bedrijventerrein aan de Hoge Maasdijk.
• De nieuwbouwwijk Op 't Loev staat ingetekend op het bedrijventerrein aan de Hoge Maasdijk.

Altena wil door met woonwijk Op 't Loev

  •   345 keer gelezen

woudrichem • Gemeente Altena wil door met de plannen voor de nieuwe wijk Op 't Loev, op het bedrijventerrein aan de Hoge Maasdijk.

De locatie is al jaren een doorn in het oog van gemeente en provincie. Er is leegstand, er zijn regelmatig brandjes gesticht en er is sprake van criminele activiteiten.

Honderd woningen
De gemeente wil het terrein dan ook omtoveren tot een mooie nieuwe woonwijk met honderd koop- en huurwoningen, waar in Woudrichem grote behoefte aan is.

Bezwaar GS
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft echter bezwaar tegen het bestemmingsplan. Het plan is volgens GS onvoldoende gericht op 'behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van de kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie' en GS vindt dat de gemeente niet heeft voldoen aan de motiveringsplicht van het 'hoogwatervrij bouwen en een doelmatige evacuatie'.

Dringende vraag
Deze week heeft het college van burgemeester en wethouders van Altena een brief verstuurd aan GS met de de dringende vraag om het ingestelde beroep weer in te trekken. "Samen met de ontwikkelaar van het gebied is een plan ontwikkeld dat voldoet aan de belangrijkste uitgangspunten van de Visie Woudrichemse Waterkant", schrijft het college. "Er wordt rekening gehouden met de zichtlijnen naar Slot Loevestein, er komt een kade die monumentale, natuur- en waterelementen beleefbaar maakt en er is bedrijvigheid opgenomen."

Vooruitgang
Volgens het college vinden alle betrokkenen, ook de leden van het kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie, de in het bestemmingsplan vastgelegde situatie een vooruitgang ten opzichte van de huidige situatie. Ook over het hoogwatervrij bouwen en doelmatig evacueren hoeft GS zich geen zorgen meer te maken, aldus het college. "Hierover bestaat ambtelijk geen discussie meer."

Het college stelt dat het plan voorziet in een goede ruimtelijke ordening.

Als het plan in het ergste geval niet doorgaat, verwacht het college dat het terrein opnieuw in gebruik genomen wordt door bedrijven. "Dan is de mogelijkheid om dit gebied aan te pakken voor lange tijd niet meer mogelijk."

Britta Alink
Redacteur van Het Kontakt Bommelerwaard en Het Kontakt Land van Heusden & Altena
Volg @BrittaAlink op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }