Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena

VVD Altena stelt vragen over dreigend tekort WMO

  •   306 keer gelezen

ALTENA • VVD Altena heeft het college van B&W van de gemeente Altena vragen gesteld over het dreigende tekort op de uitvoering van de WMO.

"Wij vragen ons af hoe het mogelijk is dat dit tekort niet mee is genomen in de kadernota en of het college wel 'in controle' is op de uitgaven en inkomsten van de gemeente", zo laat Pim Bouman namens de VVD fractie weten.

VVD Altena schrijft in een brief aan het college: "In uw brief van 14 juni 2019 heeft u ons onaangenaam verrast met de mededeling dat de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) afstevent op een tekort van 900.000 euro. Dit tekort lijkt van structurele aard. Op 18 juni heeft de verantwoordelijk wethouder samen met enkele ambtenaren een verklaring gegeven voor dit tekort. Uit deze verklaring concluderen wij dat dit tekort al enige tijd in beeld was bij uw ambtenaren en al minstens enkele weken bij uw college."

Geen melding
Het verbaast de VVD dat, ondanks dat het tekort in beeld was, er in de kadernota geen melding wordt gemaakt van het tekort.

"Een kadernota die op het moment van verzending dus al geen juist beeld meer gaf van de financiële toekomst van de gemeente Altena. Vervelend voor u als college, omdat u op deze wijze geen compleet beeld kunt presenteren van de gemeente Altena en vervelend voor ons als raad omdat het voor ons hierdoor lastig wordt richting te geven aan de toekomst van Altena."

'In controle'
VVD Altena wil daarom weten vanaf welk moment het dreigende tekort op de WMO in beeld was bij ambtenaren en college van de gemeente Altena. Verder legt de fractie de vraag neer bij het college waarom het nog niet mogelijk is gebleken dit tekort nog te verwerken in de kadernota en zo een compleet en juist beeld te schetsen van de financiën van Altena.

Als laatste wil VVD Altena weten of het college volledig 'in controle' is op de uitgaven en inkomsten van de gemeente Altena? "Oftewel mogen wij als raad meer van dergelijke verrassingen verwachten?"

Marjo van Andel
Eindredacteur Het Kontakt Leerdam en Vianen
Volg @MarjovAndel op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }