• Het parkeerterrein aan de Gedempte Haven in Werkendam, waar op zaterdag markt is.
• Het parkeerterrein aan de Gedempte Haven in Werkendam, waar op zaterdag markt is. Foto: Erwin Westerlaken

Altena gaat aan de slag om parkeerdruk in centrum van Werkendam te verlichten

Nieuws 1.489 keer gelezen

WERKENDAM • In het centrum van Werkendam is er sprake van een toenemende parkeervraag en -druk doordat er de laatste jaren op diverse plekken gebouwd is. Dit leidt tot problemen voor bewoners en bezoekers die moeite hebben om een parkeerplek te vinden. De gemeente Altena heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de problematiek en neemt een aantal maatregelen om de parkeerdruk te beperken.

Eén van de oplossingen is het uitbreiden van het bestaande aanbod aan parkeerplaatsen en het realiseren van goede fietsparkeervoorzieningen rondom Hoogstraat. Hier wordt al een start mee gemaakt. ‘Onder andere worden na de zomer plannen besproken met omwonenden en de Historische Vereniging om een aantal parkeerplaatsen, circa tien, achter Hoogstraat 76 (de voormalige tuin van ABN/AMRO) te realiseren’, schrijft het college in een brief aan de raad. 

Hiernaast gaat het college nu kijken in hoeverre de routering binnen het centrum anders kan worden vormgegeven en wordt er onderzoek gedaan naar herinrichting en/of verplaatsing van de zaterdagmarkt. Tevens wil het college onderzoeken of er een grote parkeervoorziening, van zo’n 100 tot 200 parkeerplaatsen, in het centrum kan worden gerealiseerd.

Onderzoek
Het college heeft in juni 2022 parkeertellingen laten uitvoeren in het centrum van Werkendam en de woongebieden daaromheen. De tellingen hebben plaatsgevonden tijdens zes dagen gedurende vier tijdsblokken tussen 09.00 uur in de ochtend tot 02.30 uur in de nacht. Bij het onderzoek is rekening gehouden met de geplande woningen en parkeerplaatsen in het gebied de Burcht, dat op het moment van het parkeeronderzoek nog in ontwikkeling was.

Tijdens de zes onderzoeksdagen was 71 procent van alle parkeerplaatsen bezet in de periode van 09.00 tot 02.30 uur. Dit betekent dat overdag gemiddeld bijna 300 parkeerplaatsen beschikbaar waren in het gehele gebied waar geteld is. In de periode tussen 23.30 en 02.30 uur, wanneer iedereen thuis is, was 89 procent van alle parkeerplaatsen op openbaar terrein bezet. Dit betekent dat er ‘s nachts gemiddeld circa 90 beschikbare parkeerplaatsen waren in het telgebied.

Amper tot géén ruimte
Op basis van de onderzoeksresultaten concludeert het college dat er momenteel vrijwel geen ruimte meer is voor nieuwe parkeerdruk genererende activiteiten, zoals de bouw van woningen of de komst van winkels, tenzij er voldoende parkeercapaciteit op eigen terrein kan worden gecreëerd. Het college hoopt daarom snel de parkeerproblematiek in het centrum van Werkendam aan te pakken.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding
Nieuwe woonomgeving aan Hoogstraat, Plein en Amerscamp in Werkendam: verkoop start bijna Nieuws 21 uur geleden
Afbeelding
Wim Huijzer (56) van hondenvereniging 't Klaske in Werkendam krijgt Koninklijke onderscheiding Nieuws 22 uur geleden
Afbeelding
Broeks feestje in no-time uitverkocht: 'Babyloniënbroek is geen saai dorp' Nieuws 23 uur geleden