Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena
Foto: nl123rf.com

Energiek Heusden mist visie voor windmolens

  •   141 keer gelezen

HEUSDEN • Energiecoöperatie Energiek Heusden vindt het op dit moment niet zinvol om, voordat er een duidelijke visie over windenergie in de gemeente Heusden op tafel ligt, met partijen te praten over nieuwe of bestaande initiatieven.

De coöperatie verzoekt het gemeentebestuur om zo snel mogelijk met een integrale visie op windenergie te komen en heeft aangeboden daarbij te helpen. In die visie zouden onder andere de voorwaarden en uitgangspunten voor het verlenen van een vergunning bij het plaatsen van windmolens moeten worden opgenomen.

Energiek Heusden onderschrijft naar eigen zeggen de noodzaak voor het plaatsen van zonnevelden en windmolens en wil daarbij zoveel mogelijk optreden als 'onafhankelijke belangenbehartiger van direct omwonenden en ook de plaatselijke bevolking'.

Doeveren
Om die reden was Energiek Heusden tot voor kort betrokken bij gesprekken tussen initiatiefnemers en omwonenden van een mogelijk windmolenpark bij Doeveren, op de dijk langse de Bergsche Maas. Door een aantal kritische omwonenden van deze locatie is enige tijd geleden Energie Gezond opgericht, een platform waar inwoners van Doeveren en Heesbeen deel van uit maken, dat onderzocht heeft of er binnen de gemeente Heusden geen betere alternatieve locaties mogelijk zijn.

"Vooral de afstand tussen de windmolens en de gevolgen voor woningen in de nabijheid van de locatie in Doeveren zijn daarbij leidend geweest", stelt Energiek Heusden.

Achterhaald
"Naar aanleiding van het onderzoek is gebleken dat er bij de gemeente slechts een beleidsnota uit 2009 bestaat op basis van inmiddels achterhaalde uitgangspunten en inzichten. Een verantwoord beleid op het gebied van energietransitie is alleen mogelijk met een zo groot mogelijk draagvlak binnen de plaatselijke bevolking. Voor de uitvoering is goed overleg en samenspraak met de Heusdense bevolking wenselijk en noodzakelijk."

Energiek Heusden ondersteunt initiatieven die gericht zijn op energiebesparing en het opwekken van duurzame energie in de gemeente Heusden. "Landelijk beleid is daarbij het uitgangspunt, vertaald naar regionale en lokale doelstellingen."

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK