Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena
Foto: nl123rf.com

Altena moet 'bijenvriendelijke gemeente' worden

  •   307 keer gelezen

ALTENA • Altena zou een bijenvriendelijke gemeente moeten worden, vinden Progressief Altena en CDA.

Raadsleden Christian Alderliesten van Progressief Altena en CDA'er Otto van Breugel vragen het college in schriftelijke vragen om iets te doen aan de achteruitgang van bijvoorbeeld bijen-, maar ook andere insectenpopulaties.

Altena Zoemt
Ze stellen voor om samen met inwoners en ondernemers een netwerk van bijenlinten aan te leggen in Altena en Altena op de kaart zetten als bijenvriendelijke gemeente onder de naam 'Altena Zoemt'. Ook pleiten ze voor een gefaseerd maaibeleid.

"Het succes van de bijenlinten en de waardering die de bloemrijke akkerranden in de afgelopen jaren hebben geoogst laat zien dat ook ondernemers en inwoners graag bereid zijn een steentje bij te dragen aan het vergroten van de insectenpopulaties", schrijven Alderliesten en Van Breugel. "Wij zouden enerzijds graag zien dat de gemeente het voortouw neemt bij het actief vergroten van de insectenleefgebieden. Anderzijds zien wij ook graag dat deze (eenvoudige) richtlijnen en maatregelen snel worden ingevoerd in de gemeente Altena."

Uit onderzoek blijkt volgens het tweetal dat ruim 40 procent van de soorten insecten achteruit gaat en dat een derde bedreigd is. "Een uiterst zorgwekkende ontwikkeling", vinden Alderliesten en Van Breugel. "Insecten zijn feitelijk de hoeksteen van de natuur."

Wezenlijk onderdeel
"Als gemeente kunnen we gemakkelijk een klein, maar wezenlijk onderdeel bijdragen aan het tegengaan van deze ontwikkeling. We kunnen bijvoorbeeld kiezen voor extensiever en meer gefaseerd maaibeheer of zelfs sommige stukjes land even helemaal met rust laten. Het blijkt dat de natuur zich wonderbaarlijk snel herstelt en de biodiversiteit snel toeneemt. Door het verschralen van de grond en het inzaaien van bloemrijk gras help je heel eenvoudig onder andere de bijen en hommels."

Bewustwording en draagvlak is daarbij van 'essentieel belang'. "Kunt u aangeven welke rol de gemeente hierin kan pakken, hoe we burgers en organisaties hierbij betrekken en hoe we beter/nog meer gebruik kunnen maken van lokaal enthousiasme en kennis?"

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }