Logo hetkontakt.nl/bommelerwaard

Plannen spoor Meteren-Boxtel niet goed genoeg onderbouwd

  •   110 keer gelezen

REGIO • ProRail moet de noodzaak om meer goederentreinen tussen Meteren en Boxtel te laten rijden beter aantonen, en duidelijker maken wat er wordt gedaan aan trillingen en herrie. Dat stelt de speciale commissie die het onderliggende milieurapport heeft beoordeeld.

Het is een belangrijk advies, want het oordeel van de commissie MER (Milieu Effect Rapportage) wordt vrijwel altijd overgenomen door degene die beslist over doorgang van het project. In het geval van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) is dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Rondedansje
De gemeenten Den Bosch, Maasdriel, Zaltbommel, Neerijnen en Geldermalsen zijn dan ook blij met de beoordeling. Han Looijen, tot donderdag in Zaltbommel portefeuillehouder PHS, maakte een virtueel rondedansje op Twitter toen het adviesrapport openbaar werd.

Recente prognoses
De commissie adviseert in het milieurapport een betere onderbouwing op te nemen van nut en noodzaak om het goederenvervoer per spoor via de route Meteren/Boxtel/Eindhoven te intensiveren in plaats van via binnenvaart en weg of andere spoorroutes (Brabantroute, Maaslijn). Daarbij zou ProRail de meest recente prognoses moeten aanhouden.

Dat laatste is een belangrijk kritiekpunt van de vijf gemeenten. De nieuwste voorspellingen geven namelijk een toekomstige daling van het goederenvervoer aan, onder andere doordat er minder kolen gestookt worden. De lobby lijkt dus vruchten af te werpen.

Optelsom
Ook vindt de toetsingscommissie dat er een optelsom van effecten van het PHS op de leefomgeving gemaakt moet worden: geluid, trillingen, luchtkwaliteit, externe veiligheid, gezondheid, oversteekbaarheid en barrièrewerking.

"Ook inzicht in overige milieugevolgen (natuur, landschap) en de wijze waarop die samen met de informatie over leefklimaat bij de keuze tussen de varianten is meegewogen is relevant."

Geluid en trillingen
De commissie vraagt ook aandacht voor geluids- en trillingshinder bij Den Bosch en Vught. Eén van de doelen van het PHS om de hinder langs het spoor te spreiden en te laten afnemen. ProRail geeft in de MER aan dat het hier goed in slaagt. De commissie vindt deze positieve score echter niet goed onderbouwd.

"Gezien het grote aantal gehinderden acht de commissie het van belang maatregelen te onderzoeken waarmee de geluid- en trillinghinder verder kan worden teruggebracht. Deze informatie kan de staatssecretaris gebruiken bij de door haar te maken keuzes. De commissie adviseert daarom het rapport aan te laten passen en pas daarna een besluit te nemen."

Janneke Boogaard
Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @jannekeboogaard op twitter >
reageer als eerste
Elke woensdag het Bommelerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK