Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• Wethouder Lizanne Lanser.
• Wethouder Lizanne Lanser. (Foto: Ferry Verheij)

Molenlanden investeert fors op jeugdzorg: ‘Meer kinderen in beeld, minder in de zorg’

  •   keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden gaat de komende tijd fors investeren om de jeugdzorg te verbeteren. Met het vroegtijdig signaleren van problemen, het bespreekbaar maken van die problemen en de juiste hulp dichtbij huis wil de gemeente meer kinderen beter helpen.


“Natuurlijk hebben we in het verleden ook veel gedaan, maar we vinden dat het tijd is om het nóg beter te doen”, vertelt wethouder Lizanne Lanser van ondermeer jeugdhulp, WMO en welzijn. Het nieuwe programma heet ‘Onze kinderen nabij’. Er wordt de komende drie jaar anderhalf miljoen euro voor uitgetrokken om het te laten slagen.

Vroeg in beeld
Meer dan voorheen wil de gemeente dat kinderen met problemen zo vroeg mogelijk in beeld komen, zodat er hulp geboden kan worden. Signalering kan gedaan worden via bijvoorbeeld de kinderopvang, scholen of huisartsen. Lizanne: “In Molenlanden heerst nog weleens een cultuur van ‘we wachten het nog even af’. Wij willen er juist sneller bij zijn en het heel logisch maken om in Molenlanden te praten over je kinderen en hoe je zorg biedt aan hen. Hoe eerder je iets signaleert, hoe groter de kans dat het niet hoeft te escaleren. Laten we het gesprek voeren.”

Dit moet vorm krijgen via bijvoorbeeld oudercafé's, waar ouders terecht kunnen met opvoedingsvragen of problemen met hun kinderen. “Het hoeven geen grote problemen of vragen te zijn. Alles kan bij de oudercafé’s aan de orde komen, waarbij de ontmoeting van ouders met elkaar belangrijk is.”

Snel aanschuiven
Daarnaast is het de bedoeling dat medewerkers van het sociaal team van de gemeente Molenlanden meer contact hebben met scholen. “We willen sneller aanschuiven bij een school om bijvoorbeeld te kunnen adviseren wanneer zij tegen problemen aanlopen.”

Na een melding wordt meer dan voorheen de hele leefomgeving van het kind of de jongere betrokken bij het behandelplan. Wethouder Lanser: “Het kind gaat bijvoorbeeld naar een groepstraining en de ouders krijgen informatie over hun rol. Belangrijk is dat het kind met één hulpverlener contact heeft, in de gemeente Molenlanden blijft en zelf een stem heeft in de behandeling.”

In aansluiting op het traject van het programma ‘Onze kinderen nabij’ bespreekt de gemeenteraad van Molenlanden volgende week het voorstel om het jongerenwerk en en het welzijnswerk uit te breiden. De inzet voor het jongerenwerk moet omhoog van 0,6 fte naar 2 fte en het aantal medewerkers voor het welzijnswerk moet van 1,4 fte naar 2,4 fte.

Vraaggericht werken
De plannen worden de komende tijd verder uitgewerkt. In het najaar volgen meer informatie en aankondigingen van activiteiten. “We willen niet aanbodgericht denken, maar vraaggericht. We kunnen van alles verzinnen, maar het moet aansluiten bij een behoefte. Doen we het goede? Sommige activiteiten willen we samen met ouders vormgeven.”

Op dit moment zit één op de tien kinderen en jongeren uit Molenlanden in de jeugdzorg. Het gaat in totaal om ongeveer 1000 kinderen en jongeren. “In vergelijking met de rest van het land is dat cijfer niet eens zo hoog”, meldt wethouder Lizanne Lanser tot besluit. “Het doel van het programma is om meer kinderen in beeld te krijgen en uiteindelijk minder kinderen in de zorg.”

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten