• Wethouder Hans Tanis is de initiatiefnemer van de samenwerking.
• Wethouder Hans Tanis is de initiatiefnemer van de samenwerking. Foto: Gemeente Altena

‘Slimme Aanpak A27’ moet overlast in kernen tijdens verbreding A27 beperken

Nieuws 2.373 keer gelezen

ALTENA • Om de leefbaarheid en veiligheid tijdens de verbreding van de A27 voor de inwoners van de omliggende dorpen en steden te waarborgen, heeft wethouder mobiliteit Hans Tanis van de gemeente Altena een unieke samenwerking geïnitieerd tussen acht gemeenten, twee provincies, waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  

Groot onderhoud aan de A27 tussen de knooppunten Houten en Hooipolder is nodig. Daarnaast wordt de capaciteit vergroot en komen er drie nieuwe bruggen. Een flink project dat rond 2030 klaar moet zijn, met overlast tot gevolg. 

De lokale en provinciale wegen worden nu al als sluiproute gebruikt waardoor de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en gezondheid van bewoners in de diverse kernen onder druk staat. Door de werkzaamheden aan de A27 zal dit alleen maar meer worden, extra hinder die lang gaat duren.

Slimme aanpak A27
Het antwoord op deze hinder komt van wethouder Hans Tanis. Hij heeft in samenwerking met de andere betrokken partijen een uniek plan ontwikkeld: de Slimme Aanpak A27. De aanpak focust zich op vier hoofdlijnen: optimalisatie van de toegankelijkheid van de A27, mobiliteitsbeheer of alternatieve manieren van reizen en werken, verkeersbeheer en -bewaking en tot slot lokale infrastructuurmaatregelen.

Prioriteit blijft goede doorstroming 
Een goede doorstroming op de A27 blijft prioriteit. Zo blijven de rijstroken bijvoorbeeld beschikbaar tijdens werkdagen en vindt er een bundeling van werkzaamheden plaats in de zomerperiodes. Daarnaast worden reizigers met ‘smart mobility’ voorzien van actuele informatie over hun reistijd en geïnformeerd over eventuele betere alternatieven. Bij files en oponthoud kan ook gestuurd worden richting het openbaar vervoer.

Op de provinciale en lokale wegen komen extra doseerlichten, of worden verkeersregelinstallaties anders afgesteld. Ook kan er een verbod gelden voor bijvoorbeeld vracht- of landbouwverkeer. Met camerahandhaving kan sluipverkeer geweerd worden, of kunnen snelheidsbeperkende maatregelen ingesteld worden op wegen waaraan veel woningen staan. Het uiteindelijke doel is om verkeersveiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid in de omliggende kernen te waarborgen. 

Mobiliteitstransitie  
“We kunnen van deze ombouw van de A27 ook een kans maken”, stelt wethouder Tanis. “Een kans om de noodzakelijke mobiliteitstransitie en gedragsverandering kracht bij te zetten. Juist doordat de werkzaamheden acht jaar duren, biedt dit de mogelijkheid om mensen aan te zetten tot echt ander reisgedrag dat voortduurt. De ombouw van de A27 als aanjager voor de mobiliteitstransitie.”

“Dat betekent bewust kiezen voor ander reisgedrag”, legt Tanis uit. “Dus niet meer vanzelfsprekend de spits in rijden maar het op het werk bespreekbaar maken van andere werktijden, of op andere tijden afspraken inplannen. Vaker aan thuiswerken denken wanneer dat mogelijk is. Niet alleen in je eigen voertuig stappen maar samen reizen. Of een andere route of ander vervoer kiezen, denk aan het openbaar vervoer, de fiets of veerverbindingen.”

POLL

Bent u van plan vaker de fiets te pakken tijdens de werkzaamheden aan de A27?

Ja, ik denk het wel.

Dat ligt eraan hoeveel hinder de werkzaamheden veroorzaken.

Nee, ik reis alleen met de auto.

Alternatieve vormen van vervoer
Ongeveer 60 procent van de inwoners van Altena woont op fietsafstand van hun werk, waardoor er voldoende mogelijkheden zijn voor alternatieve vormen van vervoer. Brabants Mobiliteits Netwerk (BMN) is gevraagd om partijen bij elkaar te brengen om te werken aan een beter mobiliteitsnetwerk en werkgevers zullen worden aangemoedigd om deel te nemen aan duurzame en alternatieve transportinitiatieven.

“Dit is een kans om samen met werkgevers medewerkers te stimuleren om (elektrisch) fietsend naar het werk te reizen”, stelt Tanis. “Hier zijn we al over in gesprek met diverse bedrijven in de regio en ook de gemeente Altena zelf gaat inzetten op het faciliteren van haar medewerkers om voor betere alternatieven te kiezen.” 

Betere fietsroutes 
Daarnaast worden veiligere en betere fietsroutes gerealiseerd en worden openbaar vervoer hubs in Hank, Nieuwendijk, Sleeuwijk en de Kromme Nol verbeterd, zoals veilige stallingsvoorzieningen. Ook worden extra veerponten ingezet. Alles gericht op het samen optimaliseren van het openbaar vervoer.

Hans Tanis: “We zijn blij dat we dit samen kunnen oppakken. Met Rijkswaterstaat, het ministerie, de provincie en acht gemeenten zijn we tot een volledige en unieke aanpak gekomen. We gaan nu aan de slag.”

• Infographic over Slimme Aanpak A27.
• Wethouder Hans Tanis is de initiatiefnemer van de samenwerking.
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding
Grietje Post uit Werkendam op 85-jarige leeftijd overleden - In Memoriam Nieuws gisteren
Afbeelding
Brandweer rukt uit voor schuurbrand in Wijk en Aalburg 112 gisteren
Afbeelding
Nieuw uitleenpunt van Medipoint opent in Veen: 'Dit is een uitkomst' Nieuws 28 mei, 16:35