• Afbeelding ter illustratie.
• Afbeelding ter illustratie. Foto: Raul Rodriguez

Bouw van tiny houses in Almkerk mag nog niet beginnen na bezwaar van omwonenden

Algemeen 1.470 keer gelezen

ALMKERK • De bouw van tiny houses op de locatie Hoekje 3a in Almkerk mag nog niet beginnen. Gemeente Altena had een vergunning verleend voor het project van vereniging Tiny Altena, maar omwonenden hebben bezwaar ingediend en met succes een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechter.

‘Tiny Altena’ is een project dat bestaat uit kleine prefab woningen die zijn gericht op een duurzame, milieubewuste en natuurinclusieve toekomst. Dit project komt voort uit de wens om flexibel, ecologisch en sociaal wonen mogelijk te maken. De bouw wordt in ieder geval uitgesteld tot zes weken nadat het college de beslissing op het bezwaar heeft genomen en bekendgemaakt. 

Andere invalshoek
‘De overwegingen van de rechter hebben voor de vereniging Tiny Altena (de vergunninghouder, red.) aanleiding gevormd zich opnieuw te beraden’, laat een woordvoerder van de gemeente Altena weten. ‘De invalshoek die op verzoek van de vergunninghouder nader onderzocht wordt, is of het initiatief kan worden aangemerkt als experiment onder de Crisis- en herstelwet.’

De Crisis- en herstelwet geeft de mogelijkheid om een innovatief en duurzaam bouwplan aan te merken als zijnde experiment. Dit biedt mogelijkheden om binnen andere kaders naar de ontwikkeling van het project te kijken. 

Indien het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de wet, van mening is dat het bouwplan aangemerkt kan worden als experiment onder deze wet, zal een kader worden opgeleverd waarbinnen het college kan besluiten opnieuw medewerking te verlenen aan het experiment. 

Steun van gemeente
In het bestuursakkoord van de gemeente Altena is opgenomen dat het college wil kijken naar alternatieve woonvormen, om zowel de woningnood terug te dringen als te verduurzamen. Om deze reden ondersteund het college deze nieuwe procedurele route van Tiny Altena.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding
Vigere Jeugdzorg houdt informatiebijeenkomst over pleegzorg in Altena Algemeen 24 mrt., 12:22
Afbeelding
Muurtekeningen fleuren gangen van Altenahove en Antonia in Almkerk op Algemeen 24 mrt., 11:39
Afbeelding
Geen extra grond voor begraafplaats in Rijswijk: grondeigenaar en gemeente komen niet tot akkoord Algemeen 23 mrt., 16:37