Afbeelding
Foto: Aangeleverd

Molenlanden: cultuurpas, sociale moestuin en betere communicatie

1 jul, 08:26 Algemeen 4 keer gelezen

MOLENLANDEN • Een sociale moestuin, smilies en een rijm van net iets meer dan een minuut, het kwam allemaal langs tijdens de gemeenteraadsvergadering van Molenlanden waarin de plannen voor 2023 besproken werden, maar echt vuurwerk bleef donderdagavond uit.

“Enkele maanden na de gemeenteraadsverkiezingen ligt er een beleidsarme kadernota”, stelde de gemeenteraad. “Logisch, want we voeren door op bestaand beleid (dat dit voorjaar is vastgelegd in het coalitieakkoord, red.).” In de kadernota geeft de raad de financiële kaders aan voor het komende jaar.

Communicatie
De door Doe Mee! Molenlanden geïntroduceerde slogan: “Wij zijn Molenlanden! Geen woorden maar daden! Wij zijn de beste!” sloeg dan ook aan en kwam geregeld terug in het debat. Daarmee wilde Berend Buddingh’ niet alleen duidelijk maken dat zowel inwoners als de gemeenteraad in gesprek blijven met elkaar en zoeken naar wat elkaar bindt, maar ook dat er nog wel wat beter kan: wat hem betreft kan en moet de communicatie vanuit de gemeente echt beter. “Je kunt de beste gemeente van de regio zijn, maar als je inwoners het niet zien, moet je er wat aan doen.”

Met name rondom de projecten in de dorpen en stad die de gemeente rijk is, wordt volgens hem ‘beroerd’ gecommuniceerd. “Bij infrastructureel projecten in alle kernen gaat de communicatie alleen via gele borden, die altijd weer naar een weg wijzen waar je niet in kan.” Hij vraagt of de gemeente in de begroting, die in het najaar wordt gepresenteerd, hierop terug wil komen. “Die signalen krijgen we ook regelmatig als gemeente te horen”, beaamde burgemeester Theo Segers. “Het is belangrijk die te horen en daar wat mee te gaan doen.”

Toezeggingen
Daarnaast werden er nog enkele politieke toezeggingen gedaan. Zo wordt in 2023 onder meer het gratis thuisbezorgen van documenten door de gemeente geïntroduceerd, wordt onderzocht hoe alle Molenlandse kinderen kennis kunnen maken met het boerenbedrijf en welke kern er, om te strijden tegen armoede en eenzaamheid, als pilot een sociale moestuin wil aanleggen.

Daarmee is het gemeentebestuur nog niet klaar. Volgende week neemt de raad een besluit over de kadernota. Een aantal fracties gaan nog in beraad of ze een motie gaan indienen, bijvoorbeeld voor een cultuurpas. Ook willen het CDA en de ChristenUnie dat de gemeente gericht huizen gaat realiseren voor doelgroepen, zoals jongeren of ouderen.

Rooskleurige financiën
Naast de toekomst werd tijdens de vergadering ook gekeken naar de stand van zaken van dit jaar en de financiële afronding van 2021. De gemeenteraad was hoofdzakelijk erg blij met het positieve nieuws van de gemeente: Molenlanden houdt 6,7 miljoen euro over en wil daarmee reserves aanvullen. Het tussentijdse overzicht van 2022 laat ook een positief resultaat zien van 438.818 euro.

Kritisch was de raad ook, onder ander over de plannen die, al dan niet vanwege corona, niet uitgevoerd konden worden. Dat geld gaat nu naar de algemene reserves, maar wat gebeurt er met deze knelpunten die aangepakt zouden worden? “Het kan altijd beter, we hebben een aantal werkzaamheden niet uitgevoerd”, legt wethouder Bram Visser uit. “Die gaan we in 2022 oppakken en uitzetten.”

Geld van de gemeenschap
Ook vraagt bijvoorbeeld Doe Mee! Molenlanden zich af hoeveel geld je eigenlijk in die reserve wil hebben en of het op een gegeven moment niet genoeg is. “Het geld is immers niet van de gemeente maar van de gemeenschap”, stelt burgerraadslid Mariska Asmus.

“Natuurlijk zien we graag dat er gelden naar de inwoners gaan”, maakt Paul Wols van Progressief Molenlanden duidelijk dat de reserves spekken wat hen betreft voor nu prima is, zeker omdat zij – in navolging van de stukken van de accountant – verwachten dat vanaf 2026 de rijksbijdrage afneemt. “Om de inwoners vervolgens na 2026 te confronteren met een hoge belasting, dat lijkt ons onverantwoord.”

De gemeenteraad lijkt volgende week akkoord te gaan met de jaarrekening van 2021.

Kader
Hoewel het dit jaar een financieel Hosanna lijkt te zijn bij de gemeente Molenlanden, zag het er een jaar geleden veel minder rooskleurig uit. Toen was de verwachting dat er tot en met 2025 jaarlijks tonnen (tot ruim een miljoen) verlies zou worden geleden, en de algemene reserve moest worden aangesproken om het tekort aan te vullen.

Als er gekozen wordt voor de volledige uitwerking van de kadernota van dit jaar zien de cijfers er een stuk beter uit: een overschot van 1.067.000 euro in 2023, 778.000 euro in 2024, 825.000 euro in 2025 en 321.000 euro in 2026.

De reden voor de positieve saldi dit jaar is met name een flink hogere bijdrage vanuit het gemeentefonds. De gemeente profiteert mee van de hogere uitgaven van de rijksoverheid, waardoor de uitkering voor gemeente meestijgt. Voor een deel is dat geld specifiek bestemd, zoals voor het klimaatakkoord en de energietoelage voor lage inkomens.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie