College Altena: ‘Mensen in de bijstand hoefden geen geld terug te betalen’
Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena
Foto: Stockfoto 123RF

College Altena: ‘Mensen in de bijstand hoefden geen geld terug te betalen’

  •   keer gelezen

ALTENA • Inwoners van Altena met een bijstandsuitkering hebben in ieder geval in 2019 en in 2020 geen geld hoeven terug betalen.


Dat antwoord het college in antwoord op schriftelijke vragen van raadsleden Henri Boevé en John Bakker van AltenaLokaal.

Het tweetal had om opheldering gevraagd, nadat in de gemeente Wijdemeren een vrouw 7000 euro moest terugbetalen vanwege onterecht ontvangen bijstand, omdat zij boodschappen kreeg van een familielid.

Menselijke maat
De zaak zorgde landelijk voor veel onrust en de menselijke maat zou bij de uitvoering van de Participatiewet, waarin de bijstand geregeld wordt, verdwenen zijn, aldus Boevé en Bakker.

Het college in Altena ziet dat genuanceerder. 

“Wij zijn van mening dat hiervan in onze gemeente geen sprake is. Wij houden nog steeds zoveel mogelijk rekening met de individuele omstandigheden van de aanvragers. Hiermee is niet gezegd dat altijd kan worden verstrekt wat wordt gevraagd. Een dergelijke aanvrager kan al snel redeneren dat de menselijke maat uit het oog is verloren.”

Burgemeester en wethouders kunnen op basis van de beschikbare informatie geen ‘inhoudelijk oordeel’ vormen over de zaak in Wijdemeren, maar sluiten niet uit dat de gemeente in deze zaak op de juiste gronden een besluit heeft genomen.

Met dat de handelwijze van Wijdemeren schering en inslag is bij de uitvoering van de Participatiewet, is Altena het niet eens.

Inspanningen
“Dat nu het beeld bestaat dat gemeenten geen oog meer hebben voor het individuele maatwerk vinden wij niet goed, omdat dit onrecht doet aan de inspanningen die medewerkers bij sociale diensten verrichten om burgers die dit nodig hebben te helpen”, staat verder te lezen in de beantwoording aan AltenaLokaal.

“Verder komt uit de berichtgeving ook niet tot uitdrukking dat gemeenten voor wat betreft de uitvoering van de Participatiewet onder toezicht staan van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gemeenten moeten zich bewegen binnen de wettelijk gebodenspeelruimte. Dat betekent dat gemeenten die zich niet aan de strikt vastgestelde regels houden kunnen rekenen op een onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen.”

Weloverwogen beleid
Samenvattend hoopt het college dat de onrust die ontstaan is naar aanleiding van de zaak in Wijdemeren leidt tot ‘weloverwogen beleid met oog voor de menselijke maat bij alle betrokken instanties’.

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier