Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena

Omwonenden niet blij met groen licht voor hofwoningen in Wijk en Aalburg

  •   699 keer gelezen

WIJK EN AALBURG • Bewoners van de Vroonhoeve, Perzikstraat en Kapitein H. van der Maadenstraat in Wijk en Aalburg zijn niet blij dat de gemeente Altena in tweede instantie toch groen licht heeft gegeven voor de verdere uitwerking van de plannen voor zogenoemde hofwoningen aan de Perzikstraat.

De omwonenden reageren ‘zeer verbaasd’, omdat ze niet op de hoogte gesteld zijn van dit besluit of om een reactie zijn gevraagd. 

“Er zijn alleen schriftelijke vragen gesteld door Pauline van den Tol van Burgerstem Altena en verder niet”, laten ze weten.

De bewoners willen graag een gesprek met de gemeente. Ze vinden de locatie niet geschikt om de hofjeswoningen te ontwikkelen.

Het college van B&W heeft aangegeven dat ‘nader onderzoek en zeker ook de omgevingsdialoog, als onderdelen van de reguliere procedure, bepalend zijn voor het verdere verloop van het proces.’ 

Eerder afgewezen
Het plan van projectontwikkelaar TopVast om aan de Perzikstraat 23 hofwoningen te realiseren werd eerder nog afwezen, maar de gemeente heeft het plan heroverwogen.

“Het bouwen van woningen die niet direct grenzen aan de openbare weg, wordt gezien als tweedelijns bebouwing. Het realiseren van tweedelijns woningen is niet wenselijk omdat deze woningen dan enigszins weggestopt zijn. Om deze reden is er in eerste instantie een negatief stedenbouwkundig advies gegeven”, geeft het college aan in de beantwoording van schriftelijke vragen van Burgerstem Altena.

De gestelde vragen, andere reacties en een gesprek met de initiatiefnemer hebben geleid tot een heroverweging van het plan, aldus het college.

Bijzondere woonvorm
“Het gaat hier om een bijzondere woonvorm. Kenmerkend voor dergelijke hofwoningen is dat ze niet gericht zijn op de openbare weg. Daarmee is de noodzaak voor directe ligging aan de openbare weg (in de eerste lijn) minder noodzakelijk. Woonhofjes zijn wel vaker enigszins weggestopt en niet direct grenzend aan de openbare weg. We hebben daarom besloten dat het verzoek alsnog in behandeling kan worden genomen.”

De omwonenden vragen zich nu af wie nu precies de initiatiefnemer van het plan is. “Is dit projectontwikkelaar TopVast of juist alleen Pauline van den Tol? Of is dit een combinatie van beide partijen die hierin belang hebben? Een lokale politieke partij in combinatie met een vastgoedontwikkelaar lijkt ons toch wel heel dubieus.”

Woningnood
Pauline van den Tol zegt in een reactie dat ze zich niet herkent in het beeld dat door de omwonenden geschetst wordt. Ze heeft de kwestie middels schriftelijke vragen aangekaart, omdat volgens haar een grote vraag is in Altena naar dit soort woningen.

Van den Tol liet eerder al weten blij te zijn dat het college zijn mening heeft bijgesteld. Ze wijst daarbij op de woningnood in Altena, die volgens haar inmiddels is overgegaan in een ‘woningcrisis.’

“Hofjeswoningen stonden juist bovenaan het woonwensenlijstje in alle omgevingsvisiebijeenkomsten van de 21 kernen als de oplossing voor het grote tekort aan starters- en ouderenwoningen”, constateert Burgerstem Altena.

Elke woensdag het nieuws uit Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }