Logo hetkontakt.nl/bommelerwaard
DOSSIER: GEITEN

College Maasdriel betreurt uitspraak Raad van State

  •   414 keer gelezen

MAASDRIEL • Burgemeester en wethouder van Maasdriel betreuren de uitspraak van de Raad van State van woensdag, waarmee de weg vrij is gemaakt voor uitbreiding van de geitenhouderij in Rossum. In maart discussieert de politiek over wat er al dan niet is misgegaan in het voortraject.

De gemeente stelde dat sprake was van de vestiging van twee aparte bedrijven op één perceel op de grens van Rossum en Hurwenen. "Bij het verlenen van de milieuvergunning in 2009 is namelijk op verzoek van de aanvrager, Alexander van der Schans, ook uitgegaan van twee verschillende geitenhouderijen. Dat is in strijd met het bestemmingsplan, omdat er binnen één bouwvlak maar één bedrijf is toegestaan", licht de gemeente toe in een persverklaring.

Van rechtswege
Met de milieuvergunning kreeg Van der Schans toestemming voor het houden van de geiten. Daarnaast had hij een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen van de stal. Die diende hij in 2012 in. Vijf jaar later zwaaide hij met de omgevingsvergunning: die was volgens de agrariër 'van rechtswege' van kracht geworden omdat de gemeente niet op tijd een besluit over de aanvraag bekend had gemaakt.

Maasdriel was het daar niet mee eens, vanwege de vermeende strijdigheid met het bestemmingsplan omdat het om twee bedrijven zou gaan. In zo'n geval geldt een uitgebreide procedure en treedt een vergunning niet automatisch in werking na het verstrijken van termijnen, aldus de gemeente.

Verplaatsing
Bovendien liepen er in de tussentijd gesprekken met de ondernemer over eventuele verplaatsing van het hele bedrijf, zo maakt de gemeente nu bekend. Die onderhandelingen zijn uiteindelijk op niets uitgelopen.

Eén bedrijf
Maar het eindoordeel van de Raad van State luidt dus dat de geitenhouderij als één bedrijf gebruikt zal worden. De rechter gaat daarmee voorbij aan het argument dat in het kader van de milieuvergunning wél sprake is van twee inrichtingen. Zij acht alleen de ruimtelijke uitstraling relevant.

Niet uit te leggen
Wethouder Peter de Vries betreurt de uitspraak van de Raad van State: "In dit dossier is alles verklaarbaar maar met de wetenschap van nu niet meer uit te leggen." Hij doelt onder meer op de geitenstop die is afgekondigd omdat er meer gezondheidsrisico's aan intensieve geitenhouderijen blijken te kleven dan gedacht.

Onderzoek
Het Maasdrielse college had al een onafhankelijk onderzoek laten doen naar de wijze waarop het vergunningstraject tot stand is gekomen en welke lessen hieruit getrokken kunnen worden. Over het rapport en de aanbevelingen die zijn gedaan is de raad al eerder vertrouwelijk geïnformeerd, omdat de rechtszaak nog liep. Waarschijnlijk voert de commissie Ruimte op 13 maart hierover een openbaar debat.

Janneke Boogaard
Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @jannekeboogaard op twitter >
Elke woensdag het Bommelerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK