Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Geurt Mouthaan

Molenlanden: besluit over De Put kost meer tijd

  •   816 keer gelezen

MOLENLANDEN • Het gemeentebestuur van Molenlanden heeft meer tijd nodig dan gedacht om tot een voorstel te kunnen komen over de toekomst van camping De Put in Ottoland.

Dat schrijft het college in een zogenaamde raadsinformatiebrief. Een verzoek voor het realiseren van 150 standplaatsen voor huisvesting van tijdelijk personeel op camping De Put werd in september 2018 ingediend. Maart dit jaar heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het principeverzoek voor de huisvesting van tijdelijk personeel op camping De Put verder te behandelen. Daarbij stelde de gemeente zichzelf de vraag: "Hoe ziet camping De Put eruit bij een optimale balans tussen de belangen van lokale ondernemers die behoefte hebben aan huisvestingsmogelijkheden voor tijdelijk personeel en de behoefte aan mogelijkheden voor verblijfsrecreatie?"

In maart dacht de gemeente nog dat er voor de zomervakantie een antwoord op deze vraag gegeven zou kunnen worden. Maar de initiatiefnemer heeft nog niet alle gesprekken afgerond met de betrokken partijen. Ook heeft de gemeente voor een visie op het onderwerp 'huisvesting arbeidsmigranten' meer tijd nodig.

Er zijn in de afgelopen weken allerlei onderzoeken uitgevoerd. De meer algemene vraagstukken rondom verblijfsrecreatie en 'flexwonen' worden, bij voorkeur in regionaal verband, onder de loep genomen. Het gaat dan bijvoorbeeld erover hoe om te gaan met huisvesting van arbeidsmigranten en de druk op de woningmarkt, met name de bestaande woningvoorraad.

Op 3 september dit jaar staat een collegeavond gepland waarin twee processen worden toegelicht. Enerzijds bespreekt het college met de raad de koers voor een besluit over huisvesting van arbeidsmigranten op camping De Put. Anderzijds wordt de raad geïnformeerd en betrokken bij de voorgestelde koers met betrekking tot huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Molenlanden.

Na de collegeavond van 3 september wordt een voorstel aan de raad voorgelegd. Gestreefd wordt naar de meningsvormende avond van 17 september en vervolgens de besluitvormende vergadering van 1 oktober.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }