Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Artist impression New-Ton

Extra tekort van 1 miljoen euro voor Activiteitenzone Giessenburg; nieuw onderzoek

  •   964 keer gelezen

GIESSENBURG • Ondanks alle inspanningen om te bezuinigen, gaat de Activiteitenzone Giessenburg ongeveer 1 miljoen euro meer kosten dan de bedoeling is. Dat meldt het gemeentebestuur van Molenlanden in aan de gemeenteraad.

De raad van de toenmalige gemeente Giessenlanden heeft vorig jaar het plafond van de kosten vastgesteld op 8,25 miljoen euro. Omdat Da Capo en de Doetse Kom instapten in het plan en er toen al een overschrijding van ongeveer zeven ton werd verwacht, werd er in juli 2018 een totaalbudget van ruim 9,4 miljoen euro vastgesteld.

Inmiddels zijn de werkzaamheden voor de sporthal en de voetbalaccommodatie gestart. "Helaas hebben wij moeten constateren dat het budget en de raming van juli 2018 voor de activiteitenzone niet toereikend is", meldt het gemeentebestuur. Er is een tekort geconstateerd van circa 1 miljoen euro.

Er is met name extra geld nodig voor plankosten, bijkomende kosten van de sporthal, extra nutsvoorzieningen en reservering ten aanzien van risico's. De plankosten zijn de grootste kostenpost. In het verleden is er veel aan de knoppen gedraaid om de plannen voor de activiteitenzone haalbaar te maken. Dat heeft veel geld gekost. Hiermee is de marge voor de bezuinigingen erg klein geworden en worden helaas geen reële bezuinigingsmogelijkheden gezien om het tekort te dichten.

Risico's
Bij het tekort is rekening gehouden met risico's voor meerwerk bij de bouw van de sporthal, extra kosten voor nutsvoorzieningen en extra plankosten. Er is echter nog een aantal risico's niet opgenomen bij dit te kort. Dit heeft betrekking op extra kosten voor het verenigingsgebouw en de btw-aftrek.

De Doetse Kom heeft recent laten weten dat de bouwkosten van de aannemer hoger zijn dan geraamd. Tevens hebben zij aangegeven dat ze de btw over de bouwkosten van het verenigingsgebouw niet volledig kunnen terug vragen. In totaal gaat dit om een bedrag van ongeveer 150.000 euro. Op dit moment wordt dit nader bekeken.

Second opinion
De gemeente Molenlanden wil nu graag op korte termijn een second opinion uitvoeren als extra toets op de kostenomvang, besparingsmogelijkheden en risico's van dit project. Dit onderzoek wordt niet alleen benut als check van het project Activiteitenzone maar ook van andere projecten.

De kosten van dit onderzoek bedragen naar verwachting ongeveer 100.000 euro. Vanwege dit extra onderzoek heeft het gemeentebestuur besloten om op dit moment nog niet met een aanvraag voor extra budget voor de Activiteitenzone komen. De uitkomsten van het onafhankelijk advies naar de Activiteitenzone zijn voor de zomervakantie beschikbaar. Ondertussen wordt er doorgegaan met de voorbereiding en worden de noodzakelijke werkzaamheden voor sporthal, voetbal en verenigingsgebouw uitgevoerd.


Het totale inrichtingsplan plan van de Activiteitenzone omvat de volgende werkzaamheden:
• Het bouwen van een drie-segmenten sporthal in combinatie met de voetbalaccommodatie van VV Peursum.
• Het aanleggen van diverse nieuwe velden voor VV Peursum.
• Het herinrichten van de totale openbare ruimte rondom de voetbal, Plein 2, brandweer, sporthal en tennis.
• Het opknappen van het naastliggende park.
• Het bouwen van het verenigingsgebouw De Doetse Kom.
• Het herinrichten van de openbare ruimte rondom De Doetse Kom.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK