Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard

Molenlanden teleurgesteld over uitblijven uitslag PFOA-onderzoek

  •   429 keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden is teleurgesteld dat er na een extra onderzoek door de NVWA nog steeds niet bekend is of er PFOA zit in haar grond.

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) heeft op diverse plekken in Molenlanden aanvullend onderzoek gedaan naar de bodemverontreiniging door de Dordtse chemiebedrijven Chemours en DuPont. Dat onderzoek zou afgerond zijn in december, maar de uitkomsten daarvan zijn nog steeds niet bekend.

"Dit betekent dat -nog steeds- niet duidelijk is of en welke gehaltes PFOA aanwezig zijn in diverse consumptieproducten en in voedsel voor koeien. Aan deze onduidelijkheid dient een einde te komen", schrijft het college van B&W van Molenlanden aan de gemeenteraad. De gemeente dringt er bij de NWWA op aan om de resultaten zo snel mogelijk openbaar te maken.

Er was vorig jaar al meer onderzoek gedaan, waaruit gebleken was dat er onder meer bij de Polderweg West tussen Bleskensgraaf en Molenaarsgraaf en op een volkstuincomplex in Wijngaarden relatief hoge waardes zijn gevonden. De gemeente wil graag een aanvullend onderzoek laten doen naar de vraag waarom op die locaties hogere waardes PFOA zijn aangetroffen, terwijl elders in de regio de waardes op een aanvaardbaar niveau lagen.

Maar eerst wilde de gemeente het onderzoek van de NVWA afwachten. In dat onderzoek zou het gehalte PFOA in zuivelproducten, eieren en (kuil-)gras bekeken worden. Nu de uitslag van dat onderzoek langer op zich laat wachten dan de gemeente dacht, is besloten om het eigen extra onderzoek in gang te zetten. De verwachting is dat het onderzoek binnen afzienbare tijd kan starten en het resultaat in juni 2019 bekend wordt.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }