Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard

Molenwaard onderzoekt alternatieven voor bibliobus

  •   keer gelezen

MOLENWAARD • In de toekomst kunnen inwoners van Molenwaardse dorpen zonder bibliotheek mogelijk boeken aan huis laten bezorgen, als zij zelf niet mobiel zijn. De PvdA Molenwaard heeft op dinsdag 17 december een motie ingediend waarin het college wordt gevraagd nog eens te kijken naar het bibliotheekwerk. De motie kreeg raadsbrede steun. De PvdA vraagt het college daarin om niet alleen te onderzoeken of een extra vestiging in Nieuwpoort/Langerak mogelijk is, zoals al het plan was. De sociaaldemocraten vragen het college ook ‘een scenario uit te werken waarbij op creatieve manieren de overige kernen zonder vaste vestiging bediend worden’. Voordat de raadsleden een definitieve keuze maken, willen ze van het college horen wat de financiële consequenties van beide scenario’s zouden zijn. Scholen Ruud den Haak licht toe: “Alle raadsleden zien wel dat bezuinigen nodig is. Maar iedereen wil ook kijken of we iets kunnen doen voor kernen zonder bibliotheekvestiging. Ik schat in dat het financieel niet mogelijk zal zijn om zowel een extra vestiging in Nieuwpoort/Langerak te openen als iets te doen voor andere kernen zonder vestiging. Onze voorkeur gaat uit naar het bedienen van heel Molenwaard, bijvoorbeeld door een samenwerking tussen scholen en bibliotheken te bevorderen.” Boek-aan-huis De PvdA had deze maand overleg met medewerkers van de bibliotheek in Bleskensgraaf. “Zij opperden het idee om samen met klankbordgroepen vrijwilligers te gaan werven die een boek-aan-huis-service verzorgen. Vrijwilligers kunnen dan boeken meenemen voor inwoners die niet in staat zijn om de vaste vestigingen te bezoeken. Zoiets hoeft niet veel te kosten. Nee, het opzetten van zo’n service vind ik geen taak van de gemeente, maar het aanjagen wel. In onze fractie zitten mensen die ook in klankbordgroepen zitten. Zij kunnen hierin een rol spelen.” Momenteel besteedt Molenwaard jaarlijks ongeveer 3 ton aan drie bibliotheken, vertelt Den Haak. Deze zijn gevestigd in Bleskensgraaf, Groot-Ammers en Nieuw-Lekkerland. “Er is incidenteel een ton gereserveerd voor een extra vestiging; dat is voor inrichtingskosten en dergelijke. Daarmee ben je er natuurlijk nog niet.” Bibliobus Kernen zonder bibliotheek krijgen nu op vaste tijden bezoek van de bibliobus. Vanwege de bezuinigingen stopt dat met ingang van 1 januari. Met name voor kinderen vindt Den Haak het belangrijk dat zij de kans krijgen om te lezen. “Dat draagt bij aan hun taalontwikkeling. Ook voor oudere mensen is lezen belangrijk. Grotere bibliotheken hebben daarnaast een ontmoetingsfunctie. Ja, als vrijwilligers boeken bij ouderen in Molenwaard gaan bezorgen,  krijgen zij ook een sociale functie. Afbreken De gemeente Giessenlanden heeft dit jaar een heel andere keuze gemaakt. Den Haak bekijkt die met enige verbazing. “Zij breken bibliotheekwerk af. Wat je afbreekt zie ik in de toekomst niet terugkomen. Ik zou die keuze niet gemaakt hebben, zeker niet gezien de financiële situatie van Giessenlanden.”

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten