Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard

Diensten Hersteld Hervormde Gemeente Graafstroom naar Bleskensgraaf

  •   keer gelezen

BLESKENSGRAAF • Na acht jaar haar diensten belegd te hebben in het Wellant College te Ottoland, hoopt de Hersteld Hervormde Gemeente Graafstroom vanaf zondag 29 december de diensten te houden in het nieuwe onderkomen aan de Burgemeester Viezeestraat 5 te Bleskensgraaf. Nadat in april de kerkelijke gemeente, kerkenraad en kerkvoogdij groen licht gaven, kon dit pand, waarin voorheen de plaatselijke supermarkt gevestigd was, aangekocht worden. Het was voor de jonge gemeente een historisch moment toen de kerkvoogdijleden A. van Huuksloot en B. de Groot de koopakte tekenden. ‘Het is altijd ons streven geweest de bediening van het Woord door een eigen predikant prioriteit te geven’, stelt de gemeente in een persbericht. ‘Nadat dit eenmaal gerealiseerd was, werd ons de mogelijkheid tot het aankopen van een eigen onderkomen vrijwel direct hierna in de schoot geworpen.’ Verbouwing Toen aansluitend de formaliteiten met de burgerlijke gemeente geregeld waren, is er meteen met de verbouwing begonnen. ‘Er is hiervoor een bouwcommissie in het leven geroepen die de verbouwing zo efficiënt, zo voordelig mogelijk én met eigen gemeenteleden heeft laten verlopen.’ Nu is dan het moment gekomen dat de verbouwing zo ver gevorderd is, dat er met de diensten en overige kerkelijke activiteiten in het nieuwe gebouw begonnen kan worden, al zal de officiële opening nog enkele maanden op zich laten wachten. Open dag ‘Tevens hopen we vooraf nog een open dag te houden, waarvan de precieze datum nog bekend gemaakt zal worden. De gemeente wil zich een open gemeente tonen en nodigt een ieder uit eens een dienst bij te wonen. Daarnaast is het ons streven eventuele overlast voor de omgeving tot het uiterste te beperken. Te denken valt hier onder meer aan het vermijden van foutief parkeergedrag.’ Hoewel het voor kan komen dat de avonddienst soms verzet moet worden naar de middag, zijn de zondagse diensten er in de regel om 09.30 uur en 18.30 uur.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten