Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
<p>• Een overzichtskaartje van de kades die aangepakt worden in de Alblasserwaard.</p>

• Een overzichtskaartje van de kades die aangepakt worden in de Alblasserwaard.

(Foto: Aangeleverd)

Waterschap aan de slag met versterken kades in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden

  •   keer gelezen

REGIO • Waterschap Rivierenland gaat de komende jaren aan de slag met het versterken van kades in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Het gaat in totaal om ruim 16 km aan kades van de Nederwaard, Dwarsgang, Smoutjesvliet, Peursumsche Vliet, Ammersche Boezem, het Achterwaterschap en de Zouweboezem.

Voor de verschillende kadevakken zijn inmiddels voorkeursalternatieven opgesteld. Dat zijn globale ontwerpen waarmee de plannen verder uitgewerkt worden. Medio 2022 start de planuitwerkingsfase waarin de voorkeursalternatieven nader worden uitgewerkt. Voor meer informatie over het project: www.waterschaprivierenland.nl/kadeversterkingen.

Op 1 januari 2023 treedt vervolgens de Omgevingswet in werking. Het waterschap loopt hierop vooruit door een projectbesluit te nemen met de bijbehorende projectbesluitprocedure. Als start van de formele projectbesluitprocedure, heeft het waterschap een verplichte ‘kennisgeving voornemen en participatie kadeversterkingen’ gepubliceerd.

Een voor de provincie Zuid-Holland: www.officielebekendmakingen.nl/wsb-2022-5275.html en een voor de provincie Utrecht: www.officielebekendmakingen.nl/wsb-2022-5280.html.

Met deze kennisgevingen wil het waterschap de omgeving informeren hoe ze de planuitwerkingsfase gaan aanpakken en hoe men inbreng kan geven. Tot 24 juni 2022 kan men reageren op de kennisgeving.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten