Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Aangeleverd

‘Betrek bijzondere kwaliteiten Lekdijk bij onderzoek naar versterking’

  •   keer gelezen

REGIO • Voor een goed besluit over de versterking van de dijk langs de Lek moeten ook de bijzondere kwaliteiten van de dijk goed worden onderzocht. Dit zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de provincies Utrecht en Zuid-Holland.


De provincies hadden de commissie gevraagd te adviseren over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport voor de dijkversterking tussen Streefkerk, Ameide en Fort-Everdingen.

De dijk langs de Lek voldoet niet meer aan de waterveiligheidseisen. Daarom zoekt het Waterschap Rivierenland naar oplossingen om het achterland te beschermen. Voordat Gedeputeerde Staten van Utrecht en Zuid-Holland besluiten over het project worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Het waterschap wil met het beschikbare budget de dijk zo effectief mogelijk veiliger maken. Daarom worden de slechtste stukken dijk het eerst aangepakt. Het gebied heeft grote landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten, vaak dichtbij of zelfs op de dijk. Ook kan de dijk archeologische waarden bevatten.

De Commissie beveelt aan om in het milieueffectrapport oplossingen uit te werken die niet alleen goed zijn voor de veiligheid, maar die ook goed uitpakken voor landschap, cultuurhistorie en natuur. “Ga hierover ook het gesprek met de omgeving aan”, adviseert de Commissie.

Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier