Na jaar uitstel nog steeds geen duidelijkheid over nieuwbouwproject Bleskensgraaf-West
Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
<p>&bull; De locatie Bleskensgraaf-West.</p>

• De locatie Bleskensgraaf-West.

(Foto: Geurt Mouthaan)

Na jaar uitstel nog steeds geen duidelijkheid over nieuwbouwproject Bleskensgraaf-West

  •   keer gelezen

BLESKENSGRAAF • Het jaar uitstel rond de gemeentelijke nieuwbouwplannen aan de westzijde van Bleskensgraaf heeft nog geen duidelijkheid opgeleverd of dit project al dan niet kan gaan.


Hiermee komt er weer uitstel voor dit nieuwbouwproject; de gemeenteraad van toen nog Molenwaard stuurde wethouder Frank Meerkerk in oktober 2018 terug naar de tekentafel. Er werd toen een jaar besteed aan het opnieuw het overleg aangaan met de bewoners van het dorp. 

Dat resulteerde in één bijeenkomst, waarna het college en de raad een jaar later constateerden dat Bleskensgraaf West de beste optie was voor nieuwbouw. Enkele maanden later gaf wethouder Arco Bikker echter aan dat er toch nog een jaar nodig was om de benodigde voorbereidingen te treffen. 

Helaas
‘Ongeveer een jaar geleden zijn wij er vanuit gegaan dat er eind 2020 meer duidelijkheid zou zijn over de mogelijkheid tot woningontwikkeling aan de westzijde van Bleskensgraaf’, meldt het Molenlandse college in een raadsinformatiebrief. ‘Helaas is deze duidelijkheid er nog niet.’

Het college deelt mee dat in 2020 het Molenlandse woningbouwprogramma met de provincie is besproken en dat er (ambtelijk) overeenstemming is bereikt over de (geprognosticeerde) aantallen. ‘Op dit moment werken we samen met regiogemeente Gorinchem aan een inhoudelijke onderbouwing van het regionale programma, dat naar verwachting in het 1e kwartaal 2021 op bestuurlijk niveau met de provincie wordt afgestemd.’

Onderzoeken
Na deze bestuurlijke afstemming met de provincie worden de uitbreidingsplannen voor Bleskensgraaf in behandeling genomen en beoordeeld door de provincie. ‘In de tussentijd wachten we niet af. De gemeente is gestart met de onderzoeken ten behoeve van de ontwikkeling voor Bleskensgraaf West. Op deze wijze zijn we op tijd klaar met de planologische onderbouwing voor uitbreiding.’

Ook de ruimtelijke implicaties van de molenbiotoop wordt onderzocht. Belangrijk toetsingskader voor de provincie is de ‘Ladder van duurzame stedelijke ontwikkeling’ waarin onder andere wordt onderzocht wat de plancapaciteit binnen de kern van Bleskensgraaf is. Dit onderzoek heeft de gemeente ook opgestart en wordt medio maart opgeleverd.

Basisscholen
Als belangrijke ontwikkeling noemt het college daarnaast de mogelijke nieuwbouw voor de basisscholen in Bleskensgraaf. Dit maakt onderdeel uit van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Hierin wordt de behoefte van beide scholen beschreven voor verbetering van de huisvesting. Het IHP wordt naar verwachting in maart/april 2021 voorgelegd aan de raad.

Afhankelijk van de gekozen locatie ontstaat wellicht ruimte om in het dorp nieuwe woningen te realiseren. ‘En dat heeft consequenties voor gewenste aantallen woningen buiten het Bestaand Stads- en Dorpsgebied, waar woningbouw aan de westzijde van Bleskensgraaf onder valt. De locatie voor de nieuwbouw van de school heeft direct invloed op de woninguitbreiding. We zullen bij de schoollocatie dit, naast alle ruimtelijke implicaties, moeten meewegen.’

Geurt Mouthaan
Redacteur/fotograaf van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl. Tevens betrokken bij Het Kontakt Media (Special Products).
Volg @GeurtMouthaan op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier