Grote dijkoefening hoogwater op zaterdag 12 december
Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Krom, Jelmer

Grote dijkoefening hoogwater op zaterdag 12 december

  •   keer gelezen

REGIO • Hoogwater op de grote rivieren is niet denkbeeldig. Ook in tijden van corona staat Waterschap Rivierenland voor een veilig rivierengebied. Daarom oefenen zo’n 300 vrijwilligers en medewerkers op zaterdag 12 december een situatie van bedreigend hoogwater op de grote rivieren. Dijkwachten zullen die dag de dijken langs de grote rivieren nauwkeurig nalopen.


Tijdens de rondgang zien de dijkwachten ‘zogenaamd’ zaken die met hoogwater de dijken kunnen verzwakken, zoals drijfvuil, scheuren in de dijk, afkalving en wellen. Deze schades worden gemeld aan de zes dijkposten, die waar nodig maatregelen treffen. De dijkwachten zijn herkenbaar aan speciale hesjes. Langs de dijk zijn de patrouilles per auto en te voet actief.

Aangepast oefenen
Ook deze winter kan extreem hoogwater zich voordoen, als tegelijk de corona-maatregelen gelden. Door in deze omstandigheden te oefenen, is Waterschap Rivierenland goed voorbereid op zijn taken bij crisisbeheersing.

De oefening vindt plaats in aangepaste vorm: de briefing gebeurt online, groepsvorming wordt vermeden en op de dijkposten zijn looproutes, mondkapjes en ontsmettingsmiddelen voorhanden.

Tijdens de oefening kijken waarnemers of de procedures goed verlopen, of het materieel in orde is en hoe de samenwerking verloopt. Gemeenten en de hulpdiensten zijn op de hoogte.

Duizend kilometer
Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. Het waterschap beheert ruim 500 kilometer dijken langs de grote rivieren, en nog eens ruim 500 kilometer polder- en zomerkades. Om in tijden van storm, hoogwater en extreme neerslag of juist droogte dijken te inspecteren, staat een dijkleger paraat van ruim 300 mensen.

Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier