Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Aangeleverd

Positieve reacties tijdens eerste bijeenkomst Dorpsinitiatief Lexmond

  •   keer gelezen

LEXMOND • Vorige week werd door enkele Lexmondse initiatiefnemers een eerste bijeenkomst georganiseerd om te onderzoeken of het oprichten van een dorpsraad haalbaar is. De dorpsraad zou de naam ‘Dorpsinitiatief Lexmond’ gaan dragen.


Door de aangepaste corona regelgeving was er een maximaal aantal bezoekers ingesteld van dertig personen. Voor de pauze werd er uitgebreid uitleg en toelichting gegeven met betrekking dit dit initiatief. Ook de gemeente Vijfheerenlanden moedigt dit initiatief aan om zo beter met Lexmond in contact te blijven. Het werd bij de aanwezigen als zeer goed ontvangen en de reacties waren positief.

Na de pauze werd er door middel van thematafels in kleine groepen onder andere gediscussieerd over verkeersveiligheid (onder andere over de Middenweg) verbeteringen aanbrengen bij het strandje aan de Lek, wonen en werken in Lexmond op de lange termijn, jeugd, ouderen en sport en het behoud van Lexmond als dorp en de Lexmondse identiteit.

Om 22.30 uur werden alle aanwezigen bedankt voor hun komst en deelname en is er door de initiatiefnemers aangegeven dat zij zich willen gaan inspannen om dit Dorpsinitiatief op te richten. Enkele initiatiefnemers hebben aangegeven in het nog te vormen bestuur plaats te willen nemen.

Sinds 1 januari 2019 hoort Lexmond bij de gemeente Vijfheerenlanden. Naast de voordelen van een grotere gemeente gaat het dorp volgens de initiatiefnemers ook meer op in het grote geheel en zijn de Lexmondse belangen niet altijd meer even goed zichtbaar.

“Lexmond is een actief, veilig en gezellig dorp, waar vrijetijdsbesteding, wonen en werken sterk met elkaar verbonden zijn, het blijft echter een klein dorp in vergelijk met Vianen en Leerdam. Onze eigen identiteit en de bestaande voorzieningen kunnen in het gedrang komen als je je als kleine gemeenschap onvoldoende laat horen. Denk bijvoorbeeld aan leefbaarheid, scholen, winkels, verenigingen, horeca, natuur en recreatie”, vinden de initiatiefnemers.

Om de identiteit te behouden en om op termijn verzekerd te zijn van prettig wonen en werken in het dorp, vinden zij het belangrijk om gezamenlijk ideeën uit te werken, en namens het gehele dorp bij de gemeente aan tafel te zitten.

Op 9 juli zal een oprichtingsvergadering worden belegd. Wie een bestuursfunctie wil bekleden of in de ‘Raad van Advies’ plaats wil nemen, kan zich melden via info@dorpsinitiatieflexmond.nl.

Voor meer informatie: www.dorpsinitiatieflexmond.nl.

Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten