Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Bert Bons

‘Jij bent in beeld’ zorgt voor passende plaats voor 76 deelnemers

  •   915 keer gelezen

MOLENLANDEN • Het participatietraject ‘Jij bent in beeld’ (JBIB) heeft in de afgelopen drie jaar gezorgd voor een passende plaats voor 76 deelnemers. Dat maakt de gemeente Molenlanden bekend.

Het traject is bedoeld voor alle inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en met ontwikkelmogelijkheden. Doel van dit traject is om deze inwoners na een intensief test- en trainingstraject en een opgebouwd portfolio, een arbeids- of participatieplaats te bieden, waar zij weer actief kunnen deelnemen en bijdragen aan de samenleving.

Het traject is in 2017 in Molenwaard gestart en per 1 januari 2020 zijn in totaal 159 inwoners gezien en 123 inwoners in traject genomen. Er zijn 36 personen om uiteenlopende redenen niet gestart, bijvoorbeeld omdat de persoonlijke situatie daar op dat moment onvoldoende gelegenheid voor bood. Van de 123 deelnemers zijn er 13 gestopt onder meer vanwege ontwikkelingen in de persoonlijke levenssfeer. Op 1 januari stonden er 4 deelnemers op de wachtlijst voor deelname en waren er nog 24 op dat moment in traject.

Van de 82 deelnemers vanaf 2017 die het traject succesvol hebben doorlopen, hebben er 35 een participatieplaats (stage of vrijwilligerswerk), 4 een opleiding, 4 een proefplaatsing, 33 betaald werk, en 6 hebben leun- en steuncontacten. In totaal dus 76 deelnemers op een passende plaats. Dat is 62% van het aantal deelnemers.

Bijzonder trots
“Een resultaat wat we vooraf onhaalbaar achten”, stelt de gemeente Molenlanden tevreden vast. “Als college zijn wij dan ook bijzonder trots op deze goede resultaten. Dit is bereikt door de deelnemers samen met onze partners, in het bijzonder Philadelphia en hun coaches, maar ook met Avres, het UWV, Yulius, het Sociaal Loket en de Sociaal Teams, Kringlopen in Arkel en Nieuw-Lekkerland, Huizen van de Waard en dorpskamers, de lokale ondernemers en middenstanders en de lokale (welzijns)instellingen en voorzieningen.

Een groot deel van de deelnemers heeft in Pand 83 te Nieuw-Lekkerland deelgenomen aan het traject. Ook in de Kringloopwinkel Giessenlanden in Arkel en in Giessenburg hebben inwoners deelgenomen. Omdat bij voorkeur met groepen tot zo’n 10 personen wordt gewerkt, is het telkens wel een uitdaging om over het hele gebied van de gemeente voldoende volume op een locatie buiten Pand 83 te organiseren.

Vervoersproblemen
Waar er vervoersproblemen zijn onder andere vanwege de grote afstand en het beperkte openbaar vervoer, wordt naar creatieve oplossingen gezocht. Desnoods wordt ook individueel begeleid op locatie. Het doel is om dit traject voor iedere inwoner beschikbaar te maken.

Na deelname voelen veel deelnemers zich weer van waarde voor de samenleving. Dat alleen maakt dit traject en de gemeentelijke investering al de moeite waard. Het zorgt er ook voor, dat deze inwoners minder bijkomende problemen krijgen door inactiviteit, isolatie en eenzaamheid, en daardoor een beroep moeten doen op professionele ondersteuning en zorg.

Opbrengsten
“Wat dat betreft draagt ‘Jij bent in beeld’ maximaal bij aan onze inspanningen gericht op preventie en vroegsignalering. Als inwoners meer zelfredzaam zijn en naar vermogen deelnemen aan de samenleving, komt dat die inwoners én de samenleving ten goede en voorkomt het verergering van problemen en verdere uitgaven”, aldus de gemeente Molenlanden.

De VNG heeft recent onderzoek gepubliceerd dat per inwoner die beschut werk wordt aangeboden, een bedrag van 5000 euro per jaar bespaard wordt op andere uitgaven (maatschappelijke en zorgkosten), naast de vervallen uitkeringslast. Dit vanwege een verminderd beroep op Wmo voorzieningen en GGZ-ondersteuning.

“Als we dit grofmazig doorvertalen naar JBIB dan zouden we kunnen spreken van een opbrengst van 82 deelnemers keer 5000 euro, dat is 410.000 euro", aldus de gemeente. Dat is nog maar een deel van de kosten, omdat de uitkeringen die betaald worden hierbij niet zijn meegerekend.

Ook in 2020 wordt het traject aangeboden. “We werken met partners samen om dit traject steeds breder beschikbaar te maken voor alle inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en ontwikkelmogelijkheden”, aldus de gemeente. Avres is daarbij nadrukkelijk betrokken en sluit met meer lokale participatie- en jobcoaches, georganiseerd in een team Molenlanden, aan bij dit traject en de Sociaal Teams. Zo ontstaat steeds meer een sluitend netwerk om inwoners waar nodig te integraal te ondersteunen, ook richting participatie.

Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_3
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }