Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• Het water stond in 1995 tot aan de dijk. Deze foto is genomen bij Neerijnen.
• Het water stond in 1995 tot aan de dijk. Deze foto is genomen bij Neerijnen. (Foto: Rijkswaterstaat)

Waterschap kijkt terug op het hoogwater van 1995

  •   758 keer gelezen

REGIO • Het hoogwater van 1995 is een ijkpunt in waterbeheer en waterveiligheid. Dat is nu 25 jaar geleden. Met het initiatief #hohohoogwater belicht Waterschap Rivierenland, samen met nog zes waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de dreiging van toen, de ingrijpende veranderingen die volgden en de waterveiligheid in de toekomst.

Werken aan de dijken is nooit 'af'. "Onze dijken moeten klaar zijn voor de toekomst omdat het klimaat verandert", redeneert Waterschap Rivierenland.

Tussen 25 januari en 4 februari vertellen we met #hohohoogwater het verhaal van toen, nu en de toekomst in de Nederlandse delta. Met een Hoogwaterjournaal op 25 januari, met videodagboeken van mensen rondom de dijk en met infographics over de belangrijkste ontwikkelingen. Doel is bewustzijn creëren voor waterveiligheid. Op vrijdag 31 januari roepen we alle inwoners van Nederland op om van zichzelf een foto of selfie te maken op de dijk die hen beschermt en deze op sociale media te delen met #mijndijk.

Best beveiligde delta
Nederland is kwetsbaar voor overstromingen van zee of van de rivieren. Tegelijk is Nederland de best beveiligde delta ter wereld. Zonder onze dijken en duinen zou zestig procent van ons land regelmatig onder water lopen. Daarom werken de waterschappen en Rijkswaterstaat voortdurend aan sterke dijken.

In 2020 is het 25 jaar geleden dat het rivierwater extreem hoog tegen de dijken stond. Van Maastricht tot Kampen en van Lobith tot Rotterdam. In het rivierengebied en in Limburg was de dreiging zo groot dat mensen huis en haard moesten verlaten. Mensen en dieren werden in heel Nederland opgevangen. Hoogwater is niet te onderschatten.

Grote verschillen
Waterschap Rivierenland: "In de afgelopen 25 jaar zaten we niet stil. Er kwam Ruimte voor de Rivier. Dijken werden verlegd en versterkt. Passend in het landschap, met nieuwe technieken en in gesprek met mensen in de omgeving. Waterschappen fuseerden en professionaliseerden, de veiligheidsregio's ontstonden."

Het veranderende klimaat en nieuwe inzichten stellen nieuwe eisen aan onze veiligheid in de toekomst. Met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zorgen de partijen ervoor dat in 2050 alle belangrijke dijken voldoen aan de nieuwste normen.

Interviews
Waterschap Rivierenland gaat via interviews met medewerkers dieper in op het werk van onze collega's in het geëvacueerde rivierengebied in 1995 en op de toekomst van de rivierdijken. Het waterschap werkt mee aan verschillende initiatieven in het rivierengebied. Zie www.waterschaprivierenland.nl/hohohoogwater.

In het programma 'Tot aan de lippen' van De Gelderlandfabriek in Culemborg is aandacht voor beelden en ervaringen van 1995, natuur, educatie en klimaat. Op donderdag 30 januari is dijkgraaf Co Verdaas een van de gasten bij De Avond van het Water. Zie www.degelderlandfabriek.nl.

In de expositie 'Hoogwater 1995, een terug- en vooruitblik' belicht museum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen vanaf 31 januari alle facetten van waterveiligheid in het Land van Maas en Waal. Onderdeel daarvan is een interview met loco-dijkgraaf Mathieu Gremmen. Hij was in 1995 op de Waaldijk actief in de crisisbeheersing. Zie www.museumtweestromenland.nl.

Op zaterdag 1 februari vanaf 14.00 uur is dijkgraaf Verdaas een van de gasten in het Dorpshuis in Ochten, tijdens een openbare bijeenkomst over de crisisbeheersing in 1995 en de toekomst van de dijken. Er is een expositie en er zijn interviews.

Partners
De hashtag hohohoogwater is een initiatief van de waterschappen Rivierenland, Limburg, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Aa en Maas, Drents Overijsselse Delta, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), waarin zij samen met vele partners werken aan waterveiligheid in Nederland.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier

HET KONTAKT OP FACEBOOK }