Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• Een zomerdijk in de buitenpolder.
• Een zomerdijk in de buitenpolder. (Foto: Waterschap)

Waterschapsheffingen stijgen met 5,6 procent

  •   503 keer gelezen

REGIO • De waterschapsheffingen stijgen komend jaar met circa 5,6%. De stijging is naast de prijs- en loonontwikkeling een rechtstreeks gevolg van de maatregelen die Waterschap Rivierenland neemt ter bescherming tegen overstromingen en het zorgen voor voldoende en schoon water in het rivierengebied en de toegroei naar een kostendekkende belastingopbrengst.

Met de opbrengst van deze heffingen zorgt het Waterschap voor veilige dijken, voldoende water en schoon water.

Veilige dijken
Zonder dijken staat het rivierengebied regelmatig onder water. Daarom ligt de prioriteit van het waterschap bij de bescherming van het gebied tegen hoogwater op de rivieren en het beperken van de gevolgen van overstromingen. De komende jaren investeren wij fors in onze rivierdijken zodat die voldoen aan de nieuwe normen.

Voldoende water
Een veranderend klimaat vraagt om een robuust watersysteem dat ook ecologisch gezond is. Om wateroverlast of -tekort te voorkomen investeert het waterschap onder andere in de verbreding van watergangen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het onderhoud aan stuwen en gemalen. Zo zorgen we ervoor dat er in het gebied vrijwel altijd water van goede kwaliteit is en er voldoende aan en afvoercapaciteit is in het watersysteem.

Schoon water
Het waterschap zorgt voor het zuiveren van afvalwater en schoon oppervlaktewater. De komende jaren investeren wij in centralisatie van de rioolzuiveringsinstallaties en in energiebesparende technieken om in 2030 energieneutraal te zijn. Hierbij werken we samen met gemeenten om te komen tot een efficiënte afvalwaterketen.

Tarieven
Het beheergebied van Waterschap Rivierenland strekt zich uit over een deel van de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht. De taken die het waterschap uitvoert zijn in de diverse provincies niet helemaal gelijk. Zo zorgt het waterschap in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden ook voor de polderwegen buiten de bebouwde kom. Daardoor verschillen de waterschapstarieven in Zuid-Holland en Utrecht van de rest van het gebied. De volgende tarieven gelden in 2020:

De zuiveringsheffing bedraagt in Zuid-Holland 54,98 euro en de ingezetenomslag is komend jaar 156,65 euro per woonruimte. Samen met andere onderdelen van de heffingen betaalt een gemiddeld gezin met een huurwoning in 2020 in totaal circa 275 euro aan waterschapslasten. Een gemiddeld gezin met een eigen woning (WOZ-waarde 250.000 euro) betaalt in 2020 in totaal circa 387 euro aan waterschapslasten.

Alblasserwaard
In het gebied van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden bedraagt de aanslag voor een gemiddeld gezin met een huurwoning 322 euro. Een gemiddeld gezin met een eigen woning (WOZ-waarde 250.000 euro) betaalt 467 euro. De aanslag is hoger dan in de rest van het gebied, omdat Waterschap Rivierenland er ook zorgt voor de polderwegen buiten de bebouwde kom.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_3
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }